Doporučení z první ruky

Skyland Václav Kobylak — překladatel z češtiny do angličtiny, korektor AJ, copywriter, voiceover artist, rodilý mluvčí AJ


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 64 doporučení

Pan Kobylak mi prováděl korektury několika odborných textů pro zahraniční odborné časopisy. Je velmi pečlivý, bezpečně se orientuje v odborném stylu, k textu přistupuje empaticky a poradí si i s náročnými tématy. Korektury od něj byly vždy vynikající a výrazně zvedly celkový dojem z výsledného textu.

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.
Katedra blízkovýchodních studií
www.kbs.zcu.cz

S panem Vaclavem Kobylakem jsem měl to potěšení spolupracovat v roce 2019, kdy se ujal revize anglického textu mojí monografie „Perseus and Medusa“. Přestože se jednalo o rozsáhlý odborný text, pan Kobylak revizi provedl perfektně a v dohodnutém termínu. Vysoce efektivní spolupráce byla důsledkem jeho profesionálního přístupu, pracovního nasazení, dokonalé znalosti češtiny a obdivuhodného kulturního rozhledu.

prof. PhDr. Jan Bazant, CSc.
vědecký pracovník Akademie věd České republiky
bazant@ics.cas.cz

S panem Kobylakem jsem spolupracoval kvůli potřebě korektur odborných článků s jazykovědnou tematikou. Pan Kobylak vynaložil čas a námahu, aby náročným textům, které se týkaly staré řečtiny, skutečně porozuměl, díky čemuž jeho korektury přesně splnily svůj účel. Zásahy do textu vždy odpovídaly původnímu autorskému záměru, takže nikdy nenastala situace, aby korektor něco chybně změnil kvůli nepochopení materiálů. Výsledný text působil idiomaticky a elegantněji než původní verze. Texty byly vždy dodány včas a pan Kobylak se mnou svou práci na korekturách průběžně konzultoval. Jeho služby tak mohu doporučovat i těm, kdo se obávají, že by korektor mohl mít problémy s odborně náročným textem.

Martin Masliš
doktorand na FF UK

Pana Skylanda Kobylaka mohu jen doporučit! Po různých zkušenostech jsme s ním navázali dlouhodobou spolupráci a jsme nadmíru spokojeni. Překlady jsou kvalitní, ve smluvených termínech, a to i pro odborné texty. K tomu všemu ještě dodám, že jednání s panem Kobylakem je opravdu radost ;-)

PhDr. Zlata Gersdorfová
redaktorka časopisu Castellologica bohemica, Katedra archeologie FF ZČU
www.kar.zcu.cz

Veškerá komunikace a zpracovaná zakázka vždy na jedničku. Opravdu profesionál každým coulem!

Petra Taušl Procházková
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, vedoucí katedry

Spolupráci s p. Kobylakem mohu hodnotit pouze pozitivně. Nejenže ovládá skvěle angličtinu, ale často měl i trefné připomínky k originálnímu českému textu. Je vidět, že nepřekládá strojově a že je pro něj důležité sdělení a jeho forma. Během naší několikaleté spolupráce se Sky věnoval jak překladům a korekturám programu a dalších textů pro projekt Festivalu arabské kultury, tak i náročnějším vědeckým textům. Dále bych přidala extra bod za včasné dodání a skvělou a jasnou komunikaci! Díky!

Tereza Svášková
ARABFEST, z.s.
www.arabfest.cz tereza.svaskova@arabfest.cz

Obrátili jsme se na p. Kobylaka s překladem textu zadávacího dokumentace pro výběrové řízení a byla to správná volba. Pan Kobylak odvádí svou práci opravdu precizně. Probíhala s ním také velmi dobrá komunikace, a to po celý průběh zakázky.

Mgr. Luboš Novosad
právník, EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
775 437 017

Překladatelské a korektorské služby nabízené překladatelem Skylandem Kobylakem byly vždy kvalitní a odevzdané včas. Není lehké najít rodilého mluvčího AJ s výbornou češtinou, a proto mohu tohoto překladatele dále doporučit všem, kteří chtějí překlad nebo korekturu v mateřské angličtině a navíc za rozumné peníze.

Ing. Jiří Fuchs
předseda Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z. s.
734 622 331

S panem Václavem Skylandem Kobylakem spolupracuji dlouhodobě při překladech odborných textů z češtiny do angličtiny z oborů historie a archeologie. Pan kolega Kobylak v průběhu zhruba čtyř let naší spolupráce připravil kvalitní texty odborných monografií, časopiseckých studií a textů přednášek na mezinárodních konferencích. Na spolupráci s kolegou Kobylakem si cením nejenom vysokou odbornou kvalitu textů, ale také dodržování smluvených termínů.

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální a kulturní antropologie
vaclav.matousek@fhs.cuni.cz 720 380 036

Překladatelské služby Skylanda V. Kobylaka nám vytrhly trn z paty a moc nám pomohly. Velice jsme ocenili zejména rychlost a odbornou kvalitu přeloženého textu, který jsme potřebovali obratem pro podpoření businessu s naším partnerem v oblasti cestovního pojištění s celosvětovým záběrem. Překlad nám vyhovoval po produktové, odborné i marketingové stránce.

Mgr. Vojtěch Zima
Senior Account Manager AXA Assistance CZ
733 616 115