Doporučení z první ruky

Ing. Eva Michálková — konzultantka v oblasti marketingu a vývoje produktů


Zobrazuji obě 2 doporučení

Abychom lépe zamířili naše reklamní kampaně a upravili vnímání našeho produktu správným směrem, rozhodli jsme se lépe poznat naše dlouhodobé i nové zákazníky. Za tímto účelem jsme realizovali zákaznický průzkum ve spolupráci s paní Michálkovou. Provedení rozhovorů a jejich zpracování do srozumitelné podoby trvalo paní Michálkové necelý měsíc. Na základě jejích výstupů jsme upravili naši marketingovou komunikaci, což pomohlo nasměrovat vnímání našeho produktu a našeho brandu správným směrem. Po provedení následného šetření jsme si ověřili, že naši zákazníci daleko lépe chápou positioning našeho produktu na trhu a jejich sdělení i doporučení nově obsahují potřebná klíčová sdělení pro přesnější organický dosah naší reklamy. Jednání probíhala profesionálně, paní Michálková byla velmi časově flexibilní a její reakce rychlé a mířené přímo na cíl. Výstupy byly srozumitelné a přehledné. Celková spolupráce tak byla opravdu efektivní a přínosná. Určitě počítáme i se spoluprací na dalších projektech.

Mgr. Radim Šlachta, Ph.D.
CEO mySasy

Na začátku spolupráce s Evou stál úkol zvednout porodnost v naší porodnici. Věděli jsme, že máme nastávajícím maminkám co nabídnout, ale nikdy jsme se marketingem příliš nezabývali, a tak moc nevěděli, z které strany to uchopit a jak dát o sobě nejlépe vědět. Eva nejprve skrze průzkum poznala potřeby našich zákaznic a poté navrhla marketingovou strategii, kterou postupně exekuovala. V podstatě jsem se nemusel o nic starat. Eva se svým týmem vybudovala hodnotný, atraktivní a reprezentativní web. Zorganizovala celou marketingovou kampaň od outdoor reklamy přes videa, rádio, interní komunikaci až po online kampaně. Tempo bylo velmi rychlé, na druhou stranu v zadání bylo zvednout porodnost co nejdříve. Již za 4 měsíce po startu projektu o nás ví celý Ústecký kraj a měsíční porodnost se již zvedla o 30 %. Spolupráci s Evou Michálkovou mohu doporučit nejen pro její rychlost a organizační schopnosti, ale také pro empatii, schopnost vymyslet atraktivní kampaně a hlavně splnit zadaný cíl.

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o.