Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Jan Klofáč > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Jan Klofáč — tlumočník a překladatel německého jazyka

Zobrazuji všech 6 doporučení prezentace Mgr. Jan Klofáč:
Dne 6. 3. 2020 jsem se jako poslanec Německého spolkového sněmu zúčastnil přibližně hodinového jednání na Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které velmi profesionálně a k mojí naprosté spokojenosti tlumočil pan Jan Klofáč. Velký dojem na mě udělaly jeho výborné zeměpisné znalosti a znalosti česko-německých dějin. Bezchybně ovládal také veškeré geografické názvy relevantní pro odvětví cestovního ruchu. Vzhledem k jeho zdvořilému vystupování, diskrétnosti a výbornému tlumočnickému výkonu (a přiměřené ceně) kdykoliv znovu rád využiji jeho služeb!

Christoph Neumann

poslanec Německého spolkového sněmu
www.christoph-neumann.info ~ christoph.neumann.ma03@bundestag.de ~ +49 30 227-72434
Srdečné díky za profesionální přístup a perfektně odvedenou práci v krátkém termínu. Překlad o historii Dolní Vltavice v rámci publikace „Dolní Vltavice žije“ byl náročný vzhledem ke složité terminologii historické i geografické. Mám velkou radost z takovýchto talentů překladatelství, mohu jen doporučit.

Ema Kondysková

předsedkyně Dolní Vltavice žije, z.s.
dolnivltavicezije.cz ~ emakondysek@seznam.cz ~ 725 527 606
Velmi děkuji za zcela profesionální konsekutivní tlumočení pódiové diskuze na naší konferenci. Takováto vícejazyčná a interkulturní diskuze by nebyla bez kompetentního tlumočníka možná. Všichni účastníci si tlumočení velmi chválili.

apl. Prof. habil. Tilo Weber, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci
knj.fp.tul.cz/de/cb-profile/855-tilo-web… ~ tilo.weber@tul.cz ~ 485 354 278
Se službami překladatele a tlumočníka Honzy Klofáče jsme velmi spokojeni a můžeme je jen doporučit. Vážíme si jeho časové flexibility, profesionálního přístupu při tlumočení na společenských akcích a výjimečné kvality poskytovaných služeb. Skvěle zvládá překlady jak z obecné, tak z technické němčiny. Pokud jsme potřebovali překlad v jiné jazykové kombinaci, vždy nám byl velmi nápomocný a sehnal nám překladatele daného jazyka.

Jakub Vokoun

Jednatel společnosti Topin Media s.r.o.
https://www.topin.cz/kontaktni-informace ~ vokoun@topin.cz ~ 724 023 455
Mgr. Jan Klofáč simultánně tlumočil na odborné historické konferenci se středověkou tematikou. K práci přistoupil naprosto profesionálně, spolupracoval při přípravách akce, na tlumočení se předem připravoval a byl velmi aktivní při veškeré komunikaci s organizátory. Zdůraznil bych jeho dochvilnost a spolehlivost. S kolegy tlumočili jak odborné příspěvky účastníků, tak následnou, často velmi živou diskuzi, a to plynule oběma směry. Všichni dotazovaní účastníci konference vyjádřili s poskytovanými tlumočnickými službami naprostou spokojenost.

Mgr. Jakub Izdný, PhD.

lektor Ústavu světových dějin FF UK
ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/mgr-j… ~ jakub.izdny@ff.cuni.cz ~ 221 619 311
Na službách Jana Klofáče oceňujeme nejen vysokou flexibilitu, ale i mimořádnou jazykovou kvalitu překladu a velmi dobrou znalost právní terminologie.

Mgr. Ing. Marek Luhan

Advokátní kancelář JUDr. Luhan & spol.
www.akluhan.cz ~ marek.luhan@akluhan.cz ~ 325 551 053
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2021 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS