Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Jan Klofáč > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Jan Klofáč — tlumočník a překladatel německého jazyka

Zobrazuji všech 8 doporučení prezentace Mgr. Jan Klofáč:
Mgr. Jan Klofáč simultánně tlumočil na odborné historické konferenci se středověkou tematikou. K práci přistoupil naprosto profesionálně, spolupracoval při přípravách akce, na tlumočení se předem připravoval a byl velmi aktivní při veškeré komunikaci s organizátory. Zdůraznil bych jeho dochvilnost a spolehlivost. S kolegy tlumočili jak odborné příspěvky účastníků, tak následnou, často velmi živou diskuzi, a to plynule oběma směry. Všichni dotazovaní účastníci konference vyjádřili s poskytovanými tlumočnickými službami naprostou spokojenost.

Mgr. Jakub Izdný

Na službách Jana Klofáče oceňujeme nejen vysokou flexibilitu, ale i mimořádnou jazykovou kvalitu překladu a velmi dobrou znalost právní terminologie.

Marek Luhan

Velmi děkuji za zcela profesionální konsekutivní tlumočení pódiové diskuze na naší konferenci. Takováto vícejazyčná a interkulturní diskuze by nebyla bez kompetentního tlumočníka možná. Všichni účastníci si tlumočení velmi chválili.

apl. Prof. Dr. phil. habil. Tilo Weber

Se službami překladatele a tlumočníka Honzy Klofáče jsme velmi spokojeni a můžeme je jen doporučit. Vážíme si jeho časové flexibility, profesionálního přístupu při tlumočení na společenských akcích a výjimečné kvality poskytovaných služeb. Skvěle zvládá překlady jak z obecné, tak z technické němčiny. Pokud jsme potřebovali překlad v jiné jazykové kombinaci, vždy nám byl velmi nápomocný a sehnal nám překladatele daného jazyka.

Jakub Vokoun

Dne 6. 3. 2020 jsem se jako poslanec Německého spolkového sněmu zúčastnil přibližně hodinového jednání na Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které velmi profesionálně a k mojí naprosté spokojenosti tlumočil pan Jan Klofáč. Velký dojem na mě udělaly jeho výborné zeměpisné znalosti a znalosti česko-německých dějin. Bezchybně ovládal také veškeré geografické názvy relevantní pro odvětví cestovního ruchu. Vzhledem k jeho zdvořilému vystupování, diskrétnosti a výbornému tlumočnickému výkonu (a přiměřené ceně) kdykoliv znovu rád využiji jeho služeb!

Christoph Neumann

Srdečné díky za profesionální přístup a perfektně odvedenou práci v krátkém termínu. Překlad o historii Dolní Vltavice v rámci publikace „Dolní Vltavice žije“ byl náročný vzhledem ke složité terminologii historické i geografické. Mám velkou radost z takovýchto talentů překladatelství, mohu jen doporučit.

Ema Kondysková

Panu magistru Klofáčovi vřele děkuji za jeho překladatelské služby. Oceňuji jeho flexibilitu, profesionální přístup a nespornou kvalitu. Pan Klofáč výborně zvládá překlady z obecné němčiny; dokáže však i na velmi vysoké úrovni realizovat překlady ze specifických odborných oblastí.

Tomáš Koref

Se službami překladatele Jana Klofáče jsem naprosto spokojená. Překládal pro mě resumé mé diplomové i rigorózní práce a nějaké další věci, vše z oboru práva. Domluva skvělá, individuální přístup, práce odvedená rychle.

Vlaďka Čapková

Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
2005 – 2020 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS