Doporučení z první ruky

Lenka Hetverová — online lektorka a mentorka němčiny


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Našla jsem si práci v německé firmě a bez lektora němčiny to nešlo. Německy jsem se nikdy neučila, pouze mám základy ruštiny a angličtiny. Šéf na mě tlačil a potřebovali jsme si rozumět. Po roce výuky s Lenkou si bez problému objednám v restauraci, pobavím se s paní na benzínce, a co je nejdůležitější, domluvím se nejen se šéfem, ale i s ostatními kolegy. Se šéfem si pravidelně telefonujeme a myslím, že ani tento typ komunikace mi nečiní žádný problém. Za Lenku jsem vděčná, protože je vždy na každou hodinu připravená s individuálním plánem.

Věra N. 

Jakým tempem se člověk bude učit, záleží vždy na něm samotném, na jeho vůli a také na jeho časových možnostech. Lenka naštěstí neučí strojovým stylem. E-lekce jsou šité na míru, aktivity jsou pestré a střídají se v přiměřeném tempu. Mimo výuku samotnou také dokáže otevřít člověku dveře do světa jazykového sebevzdělání na zahraničních webových portálech. Za mě spokojenost, objednávám dalších 6 měsíců.       

Vojta R.

Němčinu se učím šest let a již třetím rokem absolvuji Lenčiny E-lekce. Jsou všestranně zaměřené, a tak se zdokonaluji nejen v psaném projevu, ale zároveň i v dalších oblastech, jako je čtení, poslech nebo gramatika. Každá lekce je rovněž věnována opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby. E- lekce mohu doporučit naprosto každému, jsou vhodné jak pro ty, kdo se chtějí pouze udržet v jazykové kondici, tak pro ty, co se chystají na složení zkoušek.    

Petr J.