Doporučení z první ruky

Mgr. Lenka Veselá — tlumočnice a překladatelka německého jazyka


Zobrazuji všech 10 doporučení

Mgr. Lenka Martinková

Lenka je moje kolegyně a společně se podporujeme především při tlumočení němčiny. Velmi ráda s ní tlumočím simultánně na nejrůznějších akcích. Pokud z časových důvodů nemohu sama tlumočit pro svého klienta, doporučuji Lenku, protože jsem si jistá, že odvede 100% profesionální výkon a mohu se na ni ve všem spolehnout.

Mgr. Lenka Martinková
tlumočnice a soudní překladatelka německého jazyka

S Lenkou Veselou spolupracuji už řadu let v rámci zajišťování překladů a tlumočení pro festival Jeden svět i pro jiné akce a společnosti. Vím, že se na ni můžu spolehnout, že vždy odvede kvalitní práci, ať už se jedná o překlad a tvorbu titulků k filmům, tlumočení nebo překlady textů. Spolupráci s Lenkou ještě zpříjemňuje její velké nasazení, vstřícnost a ochota, proto ji mohu vřele doporučit.

Mgr. Andrea Svobodová
AZ Translations / AZ FEST
www.aztranslations.cz info@aztranslations.cz

Preventivní program pro školy „Blázníš? No a!“ vznikl v Německu a do českého prostředí ho začala organizace Fokus o.s. převádět v roce 2005. Lenku Veselou jsme pro tlumočení našich jednání, workshopů a supervizí s německými partnery získali v roce 2009 a s jejími službami jsme maximálně spokojení. Při své vysoce profesionální práci staví na vynikající znalosti němčiny, díky níž si dokáže poradit i s jemnými nuancemi při vyjadřování, jejichž zachování je v našem oboru velmi důležité. Jako lidé z oblasti psychologie oceňujeme nejenom její schopnost významové přesnosti, ale také empatii, citlivost a ponoření se do věcí, se kterými pracuje. Osvědčila se nám i v oblasti písemného překladu. Svou velkou obratnost při práci s jazykem nám naposledy ve větším rozsahu dokázala při překladu rozsáhlého metodického manuálu, který byl velice náročný po stylistické i lexikální stránce a vyžadoval také velmi konzistentní přístup. Lenka pro nás ale opakovaně překládá také drobnější texty, jako např. žádosti o granty. Všichni v týmu víme, že se při spolupráci s ní můžeme opřít o pečlivý a zároveň přátelský přístup a velkou ochotu a nasazení. Těšíme se tedy na příští tlumočení a její služby všem doporučujeme.

Mgr. Radka Votavová
vedoucí Tréninkového a vzdělávacího střediska Fokus Praha z.ú.
www.fokus-praha.cz votavova@fokus-praha.cz

S Mgr. Veselou Národní muzeum spolupracuje dlouhodobě. Mimo jiné pro nás zajišťovala tlumočení tiskové konference k světovému objevu Mozartovy a Salierovy skladby za účasti světových médií. Jednalo se zejména o simultánní tlumočení německých odborníků a následné diskuze s novináři. Komunikace s Mgr. Veselou proběhla bez problémů, odvedla kvalitní práci k velkému spokojení všech zúčastněných. S překladatelskou činností Mgr. Veselé jsme byli vždy velmi spokojeni a doporučujeme její služby všem, kteří očekávají překlad na vysoké úrovni, flexibilitu a profesionalitu.

Bc. Šárka Dočkalová
Národní muzeum, oddělení vnějších vztahů
www.nm.cz sarka_dockalova@nm.cz 224 497 352

Chtěl bych Vám srdečně poděkovat za Vaši profesionální pomoc, která byla vždy na nejvyšší možné úrovni. Pokud by se v budoucnu opět vyskytl důvod, rádi Vašich služeb znovu využijeme. (Překlad L. V., originální znění e-mailu může být poskytnuto na vyžádání.)

Krzysztof Grabczak
KEMPKA Sp. z o.o., Polsko
krzysztof.grabczak@kempkatsl.eu +48323232436

Národní filmový archiv úzce spolupracuje s centrem filmové vědy CineGraph v Hamburku. Pro tlumočení projevů a diskuzí na našich společných akcích v kině Ponrepo využíváme služeb Mgr. Lenky Veselé, s níž máme velmi dobrou zkušenost, a to nejen kvůli jejím výborným jazykovým znalostem a dovednostem, ale také vzhledem k její flexibilnosti, ochotnému a poctivému přístupu a příjemnému vystupování. Kromě toho pro nás L. Veselá zajišťuje také překlady, zejména filmových titulků.

MgA. David Havas
vedoucí kina NFA Ponrepo
www.nfa.cz david.havas@nfa.cz 734 276 555

S paní Lenkou Veselou spolupracuji relativně často a vím, že jí můžu s důvěrou svěřit i náročná tlumočení obchodních jednání nebo úzce specializovaných akcí v technických oborech, např. školení. Tlumočení vždy odvede k plné spokojenosti zákazníků.

Mgr. Monika Hradilová
překladatelka a tlumočnice, majitelka překladatelské agentury
www.prelozto.cz monika.hradilova@prelozto.cz 495 512 065

Organizace Irrsinnig Menschlich e.V. svými myšlenkami a programy k tématu duševního zdraví otevírá nové cesty v prevenci a podpoře zdraví. Prostředkem její průkopnické práce je program „Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schule und Ausbildung“ (Blázníš? No a! Školou fit na duši). Při jeho rozvoji v České republice nám v roli simultánní tlumočnice na školeních, jednáních a jiných akcích, překladatelky našich prezentací a materiálů a také „stavitelky mostů“ mezi našimi zeměmi vynikajícím způsobem pomáhá Lenka Veselá. Překládá vždy perfektně, s velkým nasazením a s ohledem na potřeby v dané konkrétní situaci. Rychle si výborně osvojila námi používanou slovní zásobu z oborů psychologie, psychiatrie, pedagogiky, školství a sociální práce. Navíc velice obratně převádí také naše vlastní originální výrazy vytvářené v rámci programu, které při naší práci hrají důležitou roli. Kromě velké profesionality si u ní ceníme také její absolutní loajálnosti a snahy pomáhat nám při překonávání interkulturních rozdílů. Vždy se na spolupráci s ní těšíme. (Překlad L. V., originální znění referenčního dopisu bude poskytnuto na vyžádání.)

Dr. Manuela Richter-Werling
zakladatelka, jednatelka Irrsinnig Menschlich e.V., Ashoka Fellow 2009
www.irrsinnig-menschlich.de m.richter-werling@irrsinnig-menschlich.de +49 341 702939-91

Paní Mgr. Lenka Veselá přijala naši zářijovou nabídku tlumočit při příležitosti oslav 25 let od založení společnosti Murtfeldt Plasty v České republice. Překlad paní Veselé významně pomohl k úspěchu velké akce se 160 hosty, kteří ocenili nejen kvalitní, odborně a technicky přesné tlumočení, ale i její pozitivní a lidský přístup ke všem zúčastněným. Je pro mne ctí navázat spolupráci s paní Veselou a rád její služby budu i nadále využívat.

Ing. Libor Galatík
jednatel společnosti Murtfeldt Plasty
www.murtfeldt.cz libor.galatik@murtfeldt.cz
Ing. Martin Kříž, PhD.

Mgr. Lenka Veselá je profesionálka a kolegyně, se kterou jsem se seznámil před mnoha lety ještě za studií. Vždy skvěle připravena a vždy seriozní a zodpovědný přístup k práci. Mohu vřele doporučit.

Ing. Martin Kříž, PhD.
překladatel čínštiny, soudní tlumočník čínského a ruského jazyka