Doporučení z první ruky

Mgr. Markéta Mrázová — koordinátorka projektů, lektorka a konzultantka se zaměřením na vzdělávání


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Markét jsem oslovila, kvůli podpoře a radě se začínajícím projektem ohledně dětské skupinky a žádostí o dotaci. Velice rychle a efektivně mi pomohla se zorientovat v problematice, vyzdvihla kritická místa a nasměrovala mě v dalším postupu. Byla skvělou podporou pro moji vizi a zároveň jsem od ní získala cenné rady ohledně celého procesu. Díky ní jsem získala jistotu, že vše půjde hladce. Bez váhání doporučuji její konzultantské služby každému, kdo hledá spolehlivou a zkušenou pomoc.

Pavlína Grolmusová
koordinátorka dětské skupiny při Základní a Střední škole Donum Felix

Markéta Mrázová pro Centrum Kultury a vzdělávání a pro Kulturní Plantáž Blatná pracovala několik let jako dramaturg a koordinátor vzdělávacích projektů Komunitního centra a pod jejím vedením vzniklo několik velice zdařilých projektů, z nichž některé pokračují dodnes. V současné době pomáhá vytvořit vizi Gymnázia Blatná, ukotvit jeho směr ve smyslu kreativního, projektového, ale zároveň kvalitního akademického vzdělávání a prokazuje v této práci neobyčejnou erudici a zároveň schopnost pochopit záměr a řídit „loď“ vytyčeným kursem.

Berenika Políčková
dramaturg, Kulturní Plantáž Blatná
www.plantaz-blatna.cz

Předmětem práce bylo vytvoření koncepce praktické příručky pro holky a kluky ze skautských oddílů ve věku cca 7–11 let a koordinace její tvorby. Práce tak zahrnovala nejen koncepční práci (celkové pojetí knihy, struktura, práce s ilustrací a jejich zadání, interaktivita), ale z velké části také spolupráci s mnoha dílčími autory a autorskými kolektivy (často v dobrovolnickém modu spolupráce). Markéta knize dala nejen ucelenou, ale také atraktivní podobu, dokázala do ní vnést témata aktuální pro danou cílovou skupinu a obsah ve spolupráci s autory uchopit tak, aby si ho holky a kluci mohli osahat i skrze různé interaktivní prvky. Koordinace všech zapojených subjektů a autorů patřila k jednomu z nejnáročnějších úkolů, a i zde dokázala Markéta najít cestu, jak dojít ke shodě a obsah knihy dokončit. Spolupráce s Markétou probíhala vždy v příjemné atmosféře, na poradách i ve vzdálené spolupráci byla Markéta konstruktivní a systematická, na domluvené bylo možné se spolehnout.

Barbora Tichavová (Rozárka)
místostarostka a zpravodajka VRJ pro program, Junák - český skaut, z. s.