Doporučení z první ruky

Mgr. Radka Rajmonová — koučka se specializací na Gestalt koučink a kariérní poradkyně


Zobrazuji všech 8 doporučení

Radka je opravdovým profesionálem v oblasti HR. Má hlubokou znalost náboru, rozvoje lidí, tréninku a je skvělým koučem. S Radkou jsem byla v kontaktu několikrát v roli klienta a vždy pro mě bylo radostí s ní spolupracovat. Cítím se s ní dobře a vždy vnímám velkou podporu, kterou mi poskytuje. Jako excelentní hodnotím efektivitu její práce při náboru nových zaměstnanců, který pro mě mimo jiné zajišťovala. S Radkou jsem absolvovala také několik koučovacích sezení. Opět musím ocenit její schopnost být mi velmi silnou podporou během celého procesu. Koučování s Radkou pro mě bylo velmi přínosné a její služby doporučuji všem.

Marie Hořáková
Head of HR v SG Equipment Finance Czech Republic

Koučink s Radkou byl pro mě velmi obohacující hned v několika rovinách. Jednak jsem měla možnost pozorovat ji při práci kouče, vidět řemeslo Gestalt koučinku v praxi a zároveň jsem sama sledovala, jak se Radce daří podporovat mě na cestě ke zvýšení pracovní motivace, k nalezení vlastního profesního směru i zvýšení sebevědomí v pracovní oblasti, ve které se pohybuji. U Radky nejvíce oceňuji, jak dokáže pracovat se zvýšením sebeuvědomění koučovaného, posílením důvěry ve vlastní schopnosti a zprostředkovat kontakt s aktuální potřebou koučovaného nejen v kognitivní, ale i v prožitkové a emoční rovině. Výsledkem v mém případě bylo uvolnění negativní energie a hledání zdrojů pozitivní energie a jejího nasměrování do budoucna. I po 2 měsících od absolvování koučinku jsou jeho výsledky stále platné. Nejen na papíře, ale i v mém vlastním prožívání, což považuji za skutečný úspěch koučinku. Za to Radce moc děkuji.

Magdaléna Vyletová
lektorka a konzultantka v Image Lab s.r.o.

Při volbě kouče, člověka, který vám pomůže v osobním rozvoji, vždy narazíme na potíže s důvěrou a říkáme si, vážně to mám zkusit? Kamarád mi nedávno řekl: „Ty bys dělala na kouče výběrové řízení?“ Radka Rajmonová mě přesvědčila velice brzy, že jsem si zvolila správně i bez „tendru“. Postupně jsem si splnila cíle pracovní, ale pomalu jsem rozvíjela i představy o osobním životě a stanovila si cíle i v tomto méně konkrétním světě. Radka mi pomohla hledat rovnováhu mezi těmito světy. Myslím si, že se to povedlo. Práce to byla příjemná, dynamická, optimistická a zábavná.

Kateřina Borovanská
public relations FREYA CZ, s.r.o.

Radka mi byla vynikajícím koučem. Během několika sezení mi umožnila více pochopit sama sebe, pomohla mi nastavit si směr, naučila mě objektivně si vyhodnocovat situace a najít rychlé řešení. Uvědomění si sama sebe, pochopení a vyhodnocení podstaty situace nejen logickou úvahou, ale i v závislosti na vnitřních pocitech (což metoda Gestalt podporuje a rozvíjí), je důležité a tato schopnost by měla být součástí každého z nás. Kdybych tuto schopnost měl rozvíjet vlastní pílí, byla by to velmi dlouhá cesta s nejistým výsledkem. Dobrý kouč je schopen tuto cestu výrazně urychlit. Radka byla schopna se mnou najít společnou vlnu souznění a velmi dobře mě během našich sezení vedla. Díky svým zkušenostem a schopnostem byla od začátku vysokou zárukou mého úspěchu. Věděl jsem, že jsem se rozhodl správně pod jejím vedením sezení absolvovat. Přeji všem, aby se jim podařilo to, co mně. Radko, díky.

Tomáš Kobrle Higginson
senior manager nákupu, NOWACO Czech Republic s.r.o.

Radku jsem poznala na akci pořádané pro personalisty, kam jsem se jako finančník dostala tak trochu omylem. Možnost 1 individuálního koučinku s ní mě však oslovila zejména proto, že jsem v té době řešila spoustu pracovních problémů, které s sebou přinesla změna zaměstnavatele i pozice. Na svou první testovací „lekci“ koučinku jsem přicházela s pro mě jasnou představou: pokusit se zvládnout vztah se svými podřízenými, kde jsem v tu dobu pociťovala své největší nedostatky. Jak se však ukázalo, problém byl někde úplně jinde. Po několika sezeních s touto velmi empatickou profesionálkou s pozitivním přístupem jsem se pomalu stávala sebevědomější a jistější. Radka mi prostřednictvím koučinku a různých cvičení pomohla pochopit problematické situace a naučit se je zvládat. Každodenní život přináší spoustu situací, na které je dobře být předem připraven a na většinu z těch, které mě potkávají zejména v pracovním prostředí, jsem po absolvování šesti sezení schopna mnohem lépe a rychleji reagovat. I tak se vyskytnou ty, které člověka zaskočí, ale vždycky se snažím použít alespoň minimum z toho, co jsem si z koučovacích sezení s Radkou odnesla. Všem, kteří ještě váhají, doporučuji Radčiny koučovské schopnosti vyzkoušet, protože to stojí za to.

Barbora Mandelíková
finanční manažerka Grünenthal Czech, s.r.o.

Myslím, že jsem od podstaty celkem nedůvěřivý typ člověka, který však, pokud se pro něco rozhodne, přesně ví, co od dané spolupráce či služeb očekává. Oslovil jsem proto před započetím kurzu osobního rozvoje tři kouče, se kterými jsem se osobně setkal. Radka mi byla podvědomě nejblíže. Cítil jsem její osobní zájem se mnou pracovat, empatii a způsob práce, který byl nejblíže mým představám. Během pár setkání si Radka získala moji důvěru zcela a hodiny se pro mě staly velkou příležitostí posunout se ve svém myšlení, životě a hlavně si uvědomit podstatu věcí. Díky Radce jsem uskutečnil ve svém životě rozhodnutí, která mají vliv na můj současný život a jsou ku jeho prospěchu. Snažím se výsledky naší spolupráce udržet v hlavě a využívat je. Během krátké doby, kdy jsem s Radkou spolupracoval, jsem zjednodušeně řečeno „dospěl“. Co je nejdůležitější, je skutečnost, že pokud bych se v i budoucnu rozhodl využít služeb osobního kouče, obrátil bych se na Radku s čistým svědomím a důvěrou opět!

David K.
PR specialista

S Radkou jsem absolvovala celkem 6 koučovacích sezení. Plně mi vyhovoval styl vedení. Metoda Gestalt je podle mého názoru přijatelná pro široký okruh koučovaných, je nenásilná a přitom efektivní. Přináší rychlé uvědomění si podstaty problému a cestu k řešení. Největším přínosem pro mě bylo pojmenování si klíčových bodů, práce s nimi a rychlá cesta k cíli.

Lenka Kubáčová
regionální obchodní ředitelka, Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Radka se mnou kdysi dělala pohovor, když jsem se ucházel o zaměstnání v advokátní kanceláři, která byla jejím klientem. Pohovor byl příjemný a profesionální. Radka je velmi komunikativní a přátelská. Vše dobře dopadlo a práci jsem získal. Díky dobré zkušenosti jsem se na Radku po pár letech obrátil znovu, když jsem hledal práci. Radka mi poskytla cennou zpětnou vazbu k životopisu a motivačnímu dopisu. Nastínila důležité body v životopisu, na které se HR zaměřuje a navrhla i správnou strukturu mého CV. Také jsme spolu diskutovali možnosti mojí práce a způsoby, jak ji najít. Služby Radky se vyplatily, s životopisem jsem měl úspěch a práci jsem sehnal.

Tomáš Vítek