Doporučení z první ruky

Ing. Světla Holasová — konzultantka, lektorka a mentorka pro projektové a procesní řízení


Zobrazuji všech 6 doporučení

V období na počátku desetiletí jsme ve FEI potřebovali masivně měnit procesy výroby, rozšiřovali jsme výrobní plochy, vyvíjeli a zaváděli řadu nových mikroskopů, některé jsme převáděli z jiných lokalit. Bylo to období velkých změn, kdy se z továrny jistě zajímavé, už lokálně velké, stával největší výrobce technologicky nejvyspělejších elektronových mikroskopů na světě. Na změnách se podílela řada vynikajících odborníků a mezi nimi se prosadila i Světla. Nezalekla se nikdy nového projektu, žádné nové výzvy, počínala si odhodlaně, systematicky a s důvtipem. Myslím, že to jsou hlavní příčiny jejího úspěchu v oboru tak výrazně maskulinním, jako je elektronová mikroskopie. Je výsledkem její práce a řady spolupracujících týmů, že především výrobní procesy zaznamenaly velké zvýšení efektivity, kvality a produktivity, a zároveň ztrojnásobení objemů během tří let. Důvodem pro vyrábění v brněnském závodě už nebyly jen nižší náklady, ale významně vyšší produktivita, rychlost, kvalita a flexibilita výrobního procesu pro zákazníka ve srovnání s jinými lokalitami firmy. To je předpoklad pro továrnu budoucnosti. Světla nám pomohla zavést do výrobního procesu vědu.

RNDr. Jiří Očadlík
Vice President Manufacturing, FEI Company

Světla pracovala pro ADC Czech Republic na oddělení inženýringu jako procesní inženýrka více než 3 roky. Bylo to velmi dynamické prostředí, s mnohými změnami, které souvisely s transfery výroby z různých lokalit s následným zlepšováním výrobních procesů. Světla byla velmi cennou členkou týmu, proaktivní v hledání řešení, byla respektována svými kolegy i pracovníky ve výrobě. Bez výhrad doporučuji její práci na poli techniky a inženýringu. Má rozsáhlé znalosti v oblasti štíhlé výroby, řízení projektů a optimalizace procesů, které dokáže prakticky využít.

Ing. Libor Vaněk, MBA
Plant Manager, ViskoTeepak

Potkal jsem Světlu při své první návštěvě v Brně v roli viceprezidenta kvality ve FEI. Účastnil jsem se schůzky, kde Světla prezentovala, co ona a tým dělali pro to, aby snížili počet závad. Toto zahrnovalo také analýzu finančního přínosu změn. Silně jsem nesouhlasil s některými jejími stanovisky, které padly, a také jsem tyto připomínky sdílel. Do dnešního dne si pamatuji, jak pevně Světla hájila práci týmu. Byla tehdy mladou inženýrkou, já viceprezidentem, i když s respektem, byla pevná ve svých přesvědčeních. Toto první setkání mělo na mě takový vliv, že po celou dobu svého působení ve společnosti jsem sledoval její kariéru, jak postupovala do rolí se stále se zvyšující odpovědností a složitostí, rozšiřovala své portfolio dovedností a budovala pověst cenného vůdce ve společnosti. Prohloubila své dovednosti v oblasti operačního řízení výroby, definovala strategii a řídila projekty, které měly velký vliv na produktivitu výroby. Později rozvinula své schopnosti ve vedení lidí do větší hloubky v roli vedoucí oddělení inženýringu. Mám velkou důvěru ve Světlinu schopnost věci dokončit a dovést k požadovaným výsledkům. Jsem si jist, že každý, kdo požádá Světlu o spolupráci, bude se svým rozhodnutím velmi spokojen.

Keith Price
ředitel, Keith Price and Associates

Světla se nebojí nových výzev a projektů různých rozsahů. Mnohé z jejích projektů měly zásadní význam napříč firmou a byly úspěšně dokončeny. Své myšlenky umí srozumitelně podat a následně i prodat. Věřím, že v každém dalším kroku bude stejně úspěšná.

Michal Meissner, Ph.D.
Manager Engineering NPI TEM, Thermo Fisher Scientific

Nepotkal jsem v životě mnoho lidí, jako je Světla. Užíval jsem si každý okamžik naší spolupráce a líbí se mi, jak v každé situaci zvládá logicky a v pohodě řešit i ty nejsložitější problémy. Přitom neztrácí pozitivní náladu a šíří ji všude kolem.

Jiří Konvičný
Senior Innovation Engineer v Ultimaker

Měl jsem tu čest být Světliným kolegou a posléze podřízeným. Bylo radostí pracovat se Světlou v obou těchto jejích rolích. Je to odbornice nezatížená předsudky a domněnkami. Své rozhodnutí staví na rozumu a zkušenosti. Je si ale vědoma, že to nemusí stačit a nechá si ráda poradit v oblasti, která je jí cizí. Rád jsem se Světlou pracoval a kdykoliv s ní rád opět spojím síly.

Petr Dvořák
na volné noze