Doporučení z první ruky

Zdeňka Kunčická — překladatelka angličtiny se zaměřením na technické překlady


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Paní Zdeňka Kunčická jako dlouholetá zaměstnankyně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. má bohatou praxi v obousměrném překladu technických cizojazyčných dokumentů (zejména angličtina, ale i ruština, francouzština, italština). Na základě znalostí z oboru získaných studiem a dlouholetou praxí v nadnárodní společnosti (která je nyní součástí největší ocelářské společnosti Arcelor Mittal) ovládá rovněž specializovanou odbornou terminologii - hutnictví (koksárenství, aglomerace, výroba surového železa a oceli, tváření kovů, ohřívací pece, žáruvzdorné materiály atd.), strojírenství, povrchová úprava, nauka o materiálu (vlastnosti a zkoušení materiálu, tepelné zpracování, metalografie), odpady a jejich recyklace, strojírenství, svařování, slévárenství aj. Jsme rádi, že s námi bude externě spolupracovat, jelikož pracuje rychle a velmi kvalitně. U překladatele technických textů je důležité a je velkou výhodou, že kromě jazyka ovládá problematiku technologie, tak jako paní Zdeňka Kunčická.

Ing. Miluše Fukalová
vedoucí referátu Technickoekonomické informace ArcelorMittal Ostrava a.s.
http://www.arcelormittal.com/ostrava miluse.fukalova@arcelormittal.com

Naše vzájemná spolupráce s paní Zdeňkou Kunčickou trvá již od roku 2008, kdy pro naši agenturu začala překládat patentové přihlášky a s tím související dokumenty. Velkou předností této překladatelky je spojení jazykových a odborných znalostí z oblasti strojírenství a techniky jako takové. Vážím si její pečlivosti, s jakou přistupuje ke každému textu a schopnosti dostát vždy svým závazkům. Kromě výše zmíněného si troufám konstatovat, že paní Zdeňku tato profese opravdu těší, a že i tato okolnost přispívá ke kvalitě jejích překladů.

Jaroslava Dlabolová
majitelka agentury

S paní Kunčickou spolupracuji od roku 2014 a zpracovává pro mne překlady do angličtiny pro mé klienty z oblasti strojírenství. Kromě kvality překladů oceňuji její profesionální přístup a zcela mimořádnou ochotu vyjít vstříc. Paní Kunčickou proto mohu rád doporučit.

Ing. Roman Zapletal
poradce v oblasti marketingu a obchodu
www.rzmarketing.cz