PhDr. Kateřina Blahová

soudní překladatelka a soudní tlumočnice angličtiny, korektorka češtiny, editorka a redaktorka

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR


Jsem soudní překladatelka, korektorka a editorka s dlouholetými zkušenostmi. Vzhledem ke své praxi a doplňkovému vzdělání se specializuji zejména na překlady právních textů a tlumočení pro orgány státní správy.

Mé služby:

 • Ověřené překlady angličtiny – v tradiční tištěné i v elektronické podobě dle nové legislativy
 • Tlumočení angličtiny – pro právnické a fyzické osoby, orgány státní správy
 • Korektury češtiny, redakční práce – jazykové i stylistické úpravy odborných, populárně-naučných a literárních textů v českém jazyce
 • Příprava textů – zpracování nejrůznějších podkladů dle zadání klienta do požadovaného výstupu (vynikající znalost španělštiny a dobrá znalost francouzštiny a latiny mi umožňuje pracovat s celou škálou textů)

Vybrané reference:

 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti – překlady textů z různých oblastí: obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, life sciences, nemovitostní právo, bankovnictví, fúze a akvizice, IT, rozhodčí řízení, evropská legislativa, soudní spory, marketing; tlumočení jednání s klienty či protistranou
 • Kinstellar – překlady smluv, publicistických textů z oblasti práva, notářských zápisů, policejních protokolů
 • IBM – korektury nové smluvní dokumentace v návaznosti na předchozí smluvní ujednání
 • Department of Work and Pensions (Spojené království) – překlady dokumentů z oblasti sociálního zabezpečení, lékařských zpráv, úřední korespondence mezi orgány státní správy
 • Newcastle Law Centre (Spojené království) – výslechy žadatelů o azyl
 • Ex Iure – překlady smluvní dokumentace a obchodních dokumentů
 • Advent – překlady smluvní dokumentace a finančních dokumentů
 • Opti Consulting – překlady smluvní a obchodní dokumentace
 • Asociace klinických logopedů – korektury odborných článků
 • Nakladatelství Sun – překlady a redakce populárně-naučné literatury a literatury pro děti

Vzdělání a semináře

 • Doplňkové studium pro soudní tlumočníky (Právnická fakulta UK)
 • Odborné semináře profesních asociací:
  • Komora soudních tlumočníků
  • Jednota tlumočníků a překladatelů
  • Juridikum
  • Justiční akademie
  • Lexacom English Law Courses
 • Semináře zaměřené na různá témata:
  • terminologie kriminalistických oborů, soudní lékařství, trestní řízení, vazební řízení, trestní právo hmotné
  • elektronický podpis a úkony v elektronické podobě
  • španělský terminologický seminář pro soudní tlumočníky
  • finanční a daňová terminologie
  • nový občanský zákoník, Common Law
PhDr. Kateřina Blahová

Kontakty

PhDr. Kateřina Blahová
Pištěkova 2374/16
Praha 4
149 00
Mobil:603 146 403
Email:preklady.katerina.blahova@seznam.cz
IČ:68814283

Doporučení
z první ruky

Úřední překlad právního textu od paní Blahové z angličtiny do češtiny, který jsme pro našeho klienta překládali dále do němčiny, byl velice zdařilý, terminologicky zcela správný, přesný a kvalitní.

Pavel Skramuský

jednatel