Doporučení z první ruky

Ing. Regina Kubcová — konzultantka procesního řízení, projektová manažerka, lektorka


Zobrazuji č. 51 z celkem 51 doporučení

Setkání s Reginou Kubcovou Foffovou mi přineslo nový vhled do mých každodenních pracovních povinností. Začal jsem je vnímat v delším časovém horizontu, pojmenoval jsem si priority a postupné kroky k jejich realizaci. Přestože to byla pouze čtyři devadesátiminutová setkání, považuji je za velmi inspirativní.

Karel František Tománek
Děkan DAMU