Jitka Marešová, MSc.

soudní překladatelka a tlumočnice angličtiny, korektorka a lektorka angličtiny a češtiny pro cizince

Status: k vašim službám Místo: Šumperk (Olomoucký kraj) Působnost: celý svět

Jsem soudní překladatelka a tlumočnice z/do angličtiny se specializací na ekonomii, právo, marketing a automotive. Díky detailním znalostem a praxi ve finančním auditu poskytuji služby nejvyšší odbornosti. Svůj význam v mých překladech neztrácí ani specifická oborová terminologie.

  • Obousměrné překlady – překlady pro jakýkoli formát cílové dokumentace, např. brožury, příručky, webové stránky, tiskové zprávy, titulky, obchodní korespondence, smlouvy a další; možnost korektury rodilým mluvčím. Také soudní a úředně ověřené překlady s kulatým razítkem.
  • Tlumočení – soudní, konsekutivní a simultánní tlumočení při různých příležitostech, např. v nemocnicích, na úřadech, u soudů, při obchodních jednáních, konferencích a dalších.
  • Korektury a editace – závěrečné úpravy textů pro zachování nezkreslené myšlenky překladu podle kontextu.
  • Výuka – soukromé lekce angličtiny a češtiny pro cizince určené jednotlivcům i skupinám (firmám).

Překladům se věnuji od roku 2005. Žila jsem 6 let v zahraničí, v angličtině jsem získala vysokoškolské tituly v ekonomických oborech na dvou zahraničních univerzitách, a to University of Birmingham v Británii a Uppsala universitet ve Švédsku. Během pobytu ve Švédsku jsem absolvovala stáž na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu, kde bylo mou hlavní pracovní náplní překládat výběrová řízení švédských institucí a briefingy švédských ministerstev pro českou vládu. Dále jsem složila nejvyšší cambridgeskou zkoušku z angličtiny – CPE (Certificate of Proficiency in English), mám za sebou kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR a doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele na právnické fakultě Univerzity Karlovy, tzv. Juridikum. Od roku 2019 aktivně působím jako soudní tlumočnice a překladatelka.

Vzdělání a kvalifikace:

  • Juridikum – doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele právních textů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2017–2018).
  • University of Cambridge – Certificate of Proficiency in English (CPE), angličtina na nejvyšší úrovni C2 (2014).
  • Uppsala universitet Švédsko – studijní obor Obchod a ekonomie, magisterský titul Msc. (2008–2011).
  • University of Birmingham Velká Británie – studijní obor Mezinárodní studia s ekonomií, bakalářský titul BA. (2005–2008).
Jitka Marešová, MSc.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mobil:776 781 362
Email:jitka.mares@gmail.com
Web:www.c-lingua.com
IČ:04522460 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Tímto si jménem společnosti FGH plus, s.r.o. dovoluji potvrdit, že s paní Jitkou Marešovou pravidelně spolupracujeme na překladech a tlumočení z i do jazyka anglického již od roku 2018. Jedná se především o překlady a tlumočení obchodního zaměření – vyjednávání spolupráce se zákazníky a obchodními partnery, řešení náležitostí objednávek, dopravy i vysvětlování odborných technických náležitostí týkající se skla, jeho výroby, vlastností a možností zhotovení konkrétních výrobků z něj. S překlady a tlumočením paní Marešové jsme vždy velmi spokojeni, kvalita přeložených textů je pokaždé na vysoké úrovni, a to co do stylistiky, tak i zachování obsahového sdělení přeložených textů. Také tlumočení vždy maximálně splní naše požadavky. Stejně tak komunikace s paní Marešovou při domlouvání jednotlivých zakázek probíhá k naší spokojenosti, poněvadž reaguje rychle a snaží se vyjít vstříc všem našim potřebám. Na základě výše uvedeného tudíž překladatelské a tlumočnické služby paní Marešové doporučuji.

Iva Šimáčková

jednatelka FGH plus