Marie Přibylová, Ph.D.

tlumočnice a překladatelka angličtiny, francouzštiny a švédštiny

Zajistím pro vás konferenční i doprovodné tlumočení v kabině, na scéně i u jednacího stolu, a to jak v reálném, tak v on-line světě. Dále poskytuji překlady odborných, komerčních i právních textů (bez soudního ověření). Zaměřuji se především na společenské vědy, z technických oborů zejména na technologii čištění odpadních vod.

S mimořádným potěšením pro vás vypracuji překlad kreativního textu, připravím titulky, zajistím přepis a překlad mluveného slova nebo naopak hlasový záznam psaného textu.

Dále nabízím jazykovou a stylistickou korekturu českých textů. Při překladu do cizího jazyka zajistím korekturu rodilým mluvčím.

Při práci na každé zakázce jsou rozhodující vaše potřeby a cíle. Pracuji tak, aby si všichni účastníci porozuměli a cítili se stejně komfortně, jako kdyby mluvili stejným jazykem.

Zárukou kvality je mé univerzitní tlumočnické a překladatelské vzdělání, sebevzdělávání v dalších oborech, perfektní znalost pracovních jazyků, dodržování etických zásad profese.

Jsem členkou profesních organizací Jednota tlumočníků a překladatelůPřekladatelé Severu.

Odborné vzdělání

 • Ústav translatologie FF UK, obor Tlumočnictví: angličtina–čeština a francouzština–čeština
 • Právnická fakulta UK – JURIDIKUM: doplňkové studium pro tlumočníky-překladatele
 • Pevnost, Centrum českého znakového jazyka, kurz českého znakového jazyka, akreditace MŠMT ČR
 • ISIT Paris, studijní pobyt na Institutu interkulturního managementu a komunikace

Pracovní zkušenosti

 • Degrémont Wassertechnik WTE Praha – interní tlumočnice a překladatelka 2014–2021
 • Na volné noze – tlumočnice a překladatelka, od roku 2011
 • Lektorka angličtiny, švédštiny a francouzštiny

Vybrané reference – tlumočení

 • Česká televize – Tlumočení příspěvku o mezinárodním vzdělávání
 • Velvyslanectví USA & Nadace VIA
 • European Centre for Modern Languages Graz
 • Francouzský institut v Praze
 • Jeden svět, MFDF Ji.hlava, SCANDI Film Festival

Vybrané reference – překlady

 • Literární překlady pro nakladatelství Volvox Globator a No Limits Art
 • Překlady filmových titulků pro festival Jeden svět, FAMU, No Stress Production
Marie Přibylová, Ph.D.

Kontakty

Marie Přibylová, Ph.D.
Spořická 960/1a
Praha 8
184 00
Mobil:721 490 675
Email:mariepribylova@seznam.cz

Doporučení
z první ruky

S paní Marií Přibylovou spolupracujeme již několik let v rámci Ceny Via Bona za filantropii (www.nadacevia.cz/viabona). Během slavnostního předávání cen překládá každoročně pro našeho hosta, velvyslance USA. Kromě toho také tlumočí jeho úvodní řeč hostům večera. Na Marii oceňujeme její profesionální přístup, přátelskost, zodpovědnost a milé vystupování. Je pro nás radostí s ní spolupracovat a také ji doporučit dál.

Jarmila Cihlářová

manažerka filantropických programů, Nadace Via