Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Martin Jelínek > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Martin Jelínek — průvodce stravou těla i mysli

Zobrazuji č. 110 z celkem 20 doporučení prezentace Mgr. Martin Jelínek:
Jako chirurg sleduji znepokojeně trvale vzestupnou tendenci výskytu smrtelných nemocí. Jednoho dne jsem si uvědomil, že se to týká i nás lékařů, a ve statistikách jsem našel, že umíráme dokonce ještě dříve, než naši pacienti. Ten den jsem pochopil, že i my lékaři děláme „něco“ dlouhodobě špatně, a pokud s tím nic neudělám, budu brzy já i moje rodina někomu říkat –„ proč zrovna já“, jak to často slýchávám. My lékaři intuitivně cítíme, že převaha těch dlouhodobých a fatálních chyb je v oblasti výživy a způsobu života, ale naše pýcha a nedostatek pokory nám nedovolí přiznat si, že o této oblasti prakticky nic nevíme, protože nás to nikdo neučil. Celý systém lékařského vzdělávání tuto problematiku zcela opomíjí. Já jsem se rozhodl to změnit; kvůli sobě, své rodině a svým „novým“, nezaslepeným pacientům. Vzdělávací institut ATAC spol. s.r.o. jsem zvolil pro své vzdělání v této oblasti proto, že u nás i v Evropě patří k absolutní špičce v oboru praktické výuky komplexně pojatého zdravého způsobu života. Navíc ve svém „know-how“ dává nejlépe do souvislostí fakta věrohodných vědeckých studií západní medicíny s neopomenutelnou moudrostí medicíny starých východních kultur. Obsah a úroveň studia velmi předčily moje očekávání a statut „kurzu“ je jistě z důvodů legislativních, neboť se mnohem více podobá studiu univerzitnímu. Lekce jsou poutavé, naučné, snadno zvládnutelné pro každého, bez ohledu na profesi, vzdělání, zaneprázdněnost. Přeji každému zažít radost z „vlastního“ objevu zdravého způsobu života, kterou absolventům tento institut přináší.

MUDr. Pavel Dvorský

www.smeremkezdravi.cz
Když jsem se na začátku své kariéry výživového poradce rozhodoval, jaký kurz z té nepřeberné „výživářské komerce“ vybrat (tak abych z toho nakonec nevyšel s pouhým „papírem“ ale získal i něco navíc v podobě kvalitních informací), dostal jsem tehdy doporučení na kurzy Atac. Protože jsem analyticky založený člověk, už od začátku jsem v „Atacu“ viděl jednu velkou nevýhodu v podobě faktu, že celým kurzem na rozdíl od jiných školících firem provádí jen jeden učitel. Velmi rychle jsem zjistil, že právě toto je velká výhoda, protože tím lektorem je osoba Martina Jelínka. Podle mě jeden z nejkomplexnějších výživových expertů u nás a troufám si tvrdit, že dost možná vůbec ten nejlepší školitel a učitel vůbec. Vážím si ho za jeho obrovský profesní nadhled a jsem vděčný za možnost se dál vzdělávat.

Jakub Přibyl

www.vyzivapro.cz
Jsem velmi vděčný za možnost vzdělávat se od Mgr. Martina Jelínka. Kurzy, semináře a osobní konzultace mi velmi pomáhají v profesionálním rozvoji a díky tomu mohu být stále více a více nápomocen svým klientům. Vzdělání je velmi široké, takže absolvent kurzů může řešit jak výživu dětí, dospělých, seniorů až po vrcholové sportovce.

Ing. Martin Škába

www.skaba.cz
Před 8 lety, kdy jsem začal dělat fitness trenéra, jsem ve fitness centru poznal Martina Jelínka. Začalo to několika dotazy, které jsem si bedlivě ověřil a ujistil se, že v tom, na co se ptám, má naprostou pravdu. Mnohdy to byly odpovědi, které se opíraly o informace-fakta i na internetu těžko dohledatelné. Už tehdy jsem si uvědomil, že jsem našel někoho, kdo mi poskytne dostatečně kvalitní odpovědi na mé velmi záludné a dosti specifické otázky v oblasti stravovacích režimů a suplementace. Netrvalo dlouho a absolvoval jsem kurz Poradce pro výživu a suplementaci. Dalo by se říci, že jeho věcnost, fakta a forma, jakou je prezentován, mi kompletně změnila pohled na potraviny a způsob jejich konzumace. Rozložení kurzu je vyvážené a podrobné, ne však natolik, aby vás to odradilo od toho jej dokončit. Zpětně to hodnotím jako tu nejlepší možnou bránu do světa této problematiky doplněnou o skvělého lektora, jehož projev je srozumitelný a je vždy k dispozici vyjasnit jakýkoliv dotaz či problém. Zkušenosti více než 15 let mluví za vše, přístup k životu, sobě samému, formě studia musí na Martinovi Jelínkovi poznat každý, jak laik, tak zkušený „matador“ z branže. Závěrem bych velmi rád podotkl, že dnešní svět, možnost přístupu na internet z této oblasti dělá doslovnou panenskou džungli, kde potřebujete „mačetu“ a zkušeného domorodce na to, abyste jí systematicky a bezpečně procházeli. Tyto nabité vědomosti dále předávám svým klientům, zkouším sám na sobě a pokračuji na své cestě vzdělání v dalších kurzech.

Ing. Petr Polák

Ve snaze získat informace o zdravém způsobu stravování a jeho možného začlenění do života naší rodiny jsem získala z různých zdrojů hodně informací, ale nebyly ucelené a občas nedávaly smysl. Řešení jsem našla v tomto kurzu. Velmi si cením dalších nástavbových kurzů, které vzdělání významně prohlubují.

JUDr. Martina Mikolajczyková

www.kapkyzdravi.cz
Spolupracuji s panem Mgr. Jelínkem již přes tři roky a vidím, že tato systematická spolupráce vede k ohromné psychické vyrovnanosti mých dcer a svěřenkyň a k zlepšení fyzických parametrů jak při tréninku, tak následně i na atletických soutěžích.

Taťána Netoličková

ředitelka Centra individuálních sportů Ostrava (CISO)
www.ciso.cz
Oceňuji možnost, že po absolvování kurzu s Vámi mohu pokračovat ve svém vzdělávání a rozvíjet své schopnosti v tomto oboru. Mohu také aktivně spolupracovat s lektory, za což jsem velmi vděčný.

Zdeněk Červinka

výživový poradce
poradna@stihlejsi.cz ~ 721 266 776
Vzhledem k vysokému výskytu zdravotních komplikací způsobených nevhodným stravováním jsme jako absolventi kurzu schopni účinně tyto problémy řešit. Velmi zábavnou a účinnou formou se ukázala metoda studia založená na tvorbě myšlenkových map, jejichž obsah se skvěle pamatuje.

RNDr. Růžena Šimková

nutriční poradkyně
www.nutricniporadce.wz.cz ~ poradcesimkova@seznam.cz ~ 607 509 399
Když jsem začínala s kurzem, nevěřila jsem, že budu schopna radit lidem v oblasti stravování. I přesto, že pečuji o dvě malé děti a jsem původním povoláním vyučená švadlena, mě kurz překvapil svojí jednoduchostí a komplexností.

Marcela Melichaříková

Myšlenkové mapy a zdůrazněná hlavní témata jsou fakt skvělá. Kdyby nás na studiích navedli na správnou formu učení, vyvarovala bych se spousty zbytečných chyb a neúspěchů. V průměru mi jedna mapa trvá déle, než bych chtěla, ale zrychluji a zlepšuji se. Neocenitelná je pro mě hlavně schopnost zapamatování tématu.

Zuzana Bazalová

Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: 1 2 Další »
2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS