Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Zuzana Ježková, PMP > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Zuzana Ježková, PMP — psycholožka, koučka a lektorka projektového řízení a sebeřízení

Zobrazuji č. 110 z celkem 16 doporučení prezentace Mgr. Zuzana Ježková, PMP:
Mgr. Zuzanu Ježkovu znám z dlouholetého spolupůsobení ve výboru Společnosti pro projektové řízení a ze spolupráce s Akademickým centrem studentských aktivit. Vždy jsem si na ní cenil nadšení a nasazení pro myšlenky projektového řízení a její snahu o odvedení profesionální práce. Nejen, že v projektech strukturálních fondů EU, kterých se účastnila, realizovala projektové řízení podle zásad současného projektového řízení, popsaného v materiálech IPMA, PMBOK, PRINCE2, ISO 21 500, ale dovedla se podělit o své poznatky a zkušenosti vždy ochotně s ostatními. Protože vystudovala obor psychologie a uměla znalosti získané studiem velmi dobře tvůrčím způsobem uplatňovat v praxi, dokázala ovlivňovat zásadním způsobem práci projektových týmů k vysoké efektivitě. Právě znalost a schopnost aplikace psychologie jí umožňuje, aby velmi dobře a úspěšně zvládala problematiku poradenství, ať již pro oblast projektového řízení nebo obecně pro poradenství pro zlepšování práce různých typů pracovních skupin nebo individuálního pracovního výkonu, vzájemné komunikace osob i vnitrofiremní komunikace nebo problematiky time managementu. Byl jsem vždy rád, když jsem s ní mohl spolupracovat a na spolupráci s ní mám ty nejlepší vzpomínky.

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

autor metody RIPRAN™, exprezident Společnosti pro projektové řízení
lacko.otw.cz
Zuzka mě provedla mnoha důležitými školeními. Její přístup byl vždy naprosto profesionální. Nejvíce oceňuji její smysl pro vycítění charakterových vlastností jednotlivých lidí a schopnost s nimi pracovat.

Filip Goszler

projektový a komunitní manažer
https://www.linkedin.com/in/filipgoszler
Se Zuzkou Ježkovou spolupracuji již několik let a naše spolupráce byla vždy založena na důvěře a vzájemných dohodách. Zuzka je profesionální. Znám ji jako vynikající projektovou manažerku, která se zaměřuje na dosažení cíle, splnění očekávání zákazníka a výsledné spokojenosti. Pracuje důsledně a plní úkoly. Ví, jak motivovat a vést svůj tým k úspěchu. Má pocit empatie a ráda pomáhá druhým. Už se těším na další společné projekty.

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

výkonný ředitel GARANT PARTNER PLUS, zakladatel portálu www.projektoveriadenie.sk
www.projektoveriadenie.sk ~ vsetecka@garantpp.sk
Ještě jako student v Brně jsem měl tu čest účastnit se kurzů i akcí, které vedla Zuzka. Vždy dokázala vytvořit přátelské a bezpečné prostředí, kde jsme mohli otevřeně rozebírat cokoli k tématu i osobní otázky. Byl to pro mě začátek cesty vědomého osobního rozvoje, který mi pomohl najít směřování v praxi po absolutoriu a střetu s post-graduální realitou.

Michal Sikora

filmový producent
www.linkedin.com/in/michal-sikora-a65394…
Zuzka mi pomáhá vidět problémy, které řeším, jinýma očima, a to zejména s důrazem na jejich pozitivní přínos. Má rozhled a nebojí se zastávat a prezentovat menšinové názory, pakliže jim věří. V oblasti osobního rozvoje je velmi znalá a zkušená, proto ji ráda doporučím každému, kdo hledá cesty, jak se posunout dál. Ostatně sama jejích rad a doporučení na další zdroje průběžně využívám.

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.

právnička, odborná asistentka, Právnická fakulta MU
https://is.muni.cz/osoba/108125 ~ 108125@mail.muni.cz
Se Zuzkou jsem spolupracovala na různých projektech, včetně rozsáhlého projektu mezinárodního charakteru. Zuzka má úžasné organizační a komunikační schopnosti. Vážím si zejména jejího lidského přístupu a způsobu, jakým dokáže lidi okolo sebe nadchnout pro společnou práci. Sama do své práce vkládá plno úsilí a entuziasmu. Vždy umí správně vystihnout podstatu věci a předat ji druhým takovým způsobem, že jejich mozek nelení a zapisuje. Mnoho z jejích „triků“ z time managementu používám denně ve svém osobním životě.

Mgr. Vladimíra Straková

koučka, lektorka, Psychoterapeuticky institut, o.s. (PSIN)
psin.cz
Se Zuzkou jako lektorkou jsem se potkal poprvé v roce 2008 na kurzu Projektového řízení. Hned od první chvíle pro mne byla velkou inspirací a hnacím motorem v dalším osobnostním růstu a seberozvoji. Svým vždy profesionálním a pozitivním přístupem dokáže posluchače správně naladit, namotivovat a kvalitně vést po celou dobu spolupráce, ať je téma jakékoliv. Je vždy připravena člověku pomoci, a to nejen jako lektorka, ale i jako přítel, spolupracovník či kouč. Dodnes vnímám naši spolupráci jako pro mne jednu z nejpřínosnějších. Zuzka je zkrátka člověk na svém místě.

Jakub Reindl

podnikatel v oblasti cestovního ruchu
www.liwet.cz ~ chata@liwet.cz
Se Zuzkou se znám a spolupracuji od července 2004. Je zapálenou profesionálkou, která se prioritně věnuje těm, kteří se chtějí naučit nové dovednosti a získat nové znalosti od těch, kteří mají know-how. Respektuje lidi ze všech oblastí života a vždy z ní září poutavý a inspirativní přístup ke všemu, co dělá. Má zvídavou mysl a snaží se učit nové věci tak, aby mohla neustále vylepšovat best-practice. Zuzana je důvěryhodná, otevřená a čestná a můžete se spolehnout, že vám dodá to, co slíbila. Pracuje tvrdě a nebojí se prozkoumat nové cesty k získání nových znalostí a zkušeností, a je vždy připravena předat je dál těm, kteří chtějí zlepšit svou práci a dovednosti. (Pozn. Překlad AJ reference)

Prof. Dr. Eddie Fisher

Honorary Fellow APM, Project and Programme Management Consultant, United Kingdom
www.eddiefisherconsulting.co.uk ~ eddie.fisher9@btinternet.com
Při pronikání do světa time managementu jsem hledal jako každý tu „funkční“ a „zaručenou“ metodu. Jelikož jsem jich několik vyzkoušel a žádnou jsem nedokázal moc dlouho využívat, rozhodl jsem se absolvovat kurz pod vedením Zuzky Ježkové. Zaujal mě její přístup, kdy si každý člověk sestaví time management na míru. Někomu sedne celý koncept, někdo si udělá skládačku z obecných zásad a konkrétních technik. V týdnech, kdy jede několik projektů využívám jiný time management, než v týdnech kdy je práce pouze na 1–2 projektech. Věřím, že ze semináře si odnesete jinou, pro vás zásadní změnu vnímání time managentu, a to díky přístupu Zuzky.

Jiří Škorvánek

Analyst, Integration Architecture ve společnosti GE Money Bank
www.linkedin.com/in/ji%C5%99%C3%AD-%C5%A…
Díky semináři Time management jsem dokázala efektivněji skloubit práci, školu a dobrovolnictví. Zjistila jsem, že svůj čas si mohu ještě efektivněji plánovat a to díky dalším, mně do té doby neznámým metodám, které mi po vyzkoušení vyhovovaly nejvíce. Naučila jsem se rozlišovat důležité činnosti od nedůležitých a přiřazovat jim priority, podle kterých své úkoly plním. A hlavně jsem se naučila, že si mám vše zapisovat, neboť má mysl není nafukovací a myšlenky se v ní mohou ztratit.

Pavlína Bajgarová

HR Assistant
www.linkedin.com/in/pavlína-bajgarová
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: 1 2 Další »
2005 – 2019 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS