Zdroje, průzkumy, analýzy a data k práci na volné noze

Freelance ekonomika je fenoménem volného trhu i trhu práce. Relevantní zdroje, které ji zkoumají a popisují, najdete zde.

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Zobrazuji č. 61-70 z 86 novinek v kategorii

Kreativní procházky

Chůze podporuje kreativitu. Pro kreativce na volné noze (a kreativní práci obecně) tak má smysl zakomponovat procházky do pracovního režimu.

„Chůze otevírá volný tok nápadů a je jednoduchým a robustním řešením cílů zvyšování kreativity," vysvětluje vědecká práce Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking (Rozchoďte své nápady: Pozitivní vliv chůze na kreativní myšlení), kterou nedávno znovu vydala s užitečnými komentáři Fermatova knihovna:

Lidé si už dříve všímali, že chůze má zřejmě zvláštní vztah ke kreativitě. Filozof Friedrich Nietzsche napsal: „Všechny skutečně velké myšlenky vznikají při chůzi.“ Současný výzkum staví tyto postřehy na pevný základ. Čtyři studie ukazují, že chůze zlepšuje kreativní myšlení. Tento účinek není dán pouze zvýšenou percepční stimulací při pohybu v prostředí, ale spíše chůzí jako takovou. Ať už je člověk venku, nebo na chodícím pásu, chůze zlepšuje generování neotřelých a zároveň případných nápadů, a tento efekt se dokonce vztahuje i na to, když si lidé krátce poté k tvůrčí práci sednou.

Freelance Friendly

Zdaleka ne každá firma ví, jak spolupracovat s freelancery. Belgická iniciativa Freelance Friendly pod záštitou místní unie podnikatelů na volné noze proto odměňuje ty firmy, které to dovedou, známkou kvality.

Poznámka: Belgická freelance ekonomika je docela vyspělá — viz třeba probíhající Freelance Business Month či konference Den freelancera. Pro představu koukněte na 20+ belgických zdrojů v našem seznamu.

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Zavádějící průzkum

Nový průzkum American Opportunity Survey od McKinsey uvádí, že v USA je 58 milionů (neboli 36 %) nezávislých pracovníků.

To je obrovské, ale i dost kontroverzní číslo: Kategorie „nezávislých pracovníků“ totiž hodila do jednoho pytle freelancery (na plný i částečný ‚úvazek‘) s kontraktory (včetně misklasifikovaných zaměstnanců s jediným ‚klientem‘) a také s přivýdělkáři a námezdníky, kteří jsou zpravidla všechno, jenom ne nezávislí (na různých platformách či zprostředkovatelích práce).

Jinými slovy, použitá klasifikace chápe i závislou či jinak prekarizovanou práci jako „nezávislou“. To je zavádějící a vede to i k nafukování odhadů počtu freelancerů.

Kompletní report zatím nebyl zveřejněn. Už tak je ale jasné, že nový průzkum je pouhým stínem uznávané a metodicky dotažené analýzy Independent Work od McKinsey Global Institute z roku 2016.

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Zdroje informací

Tady je naše Otázka týdne:

Jaké jsou tvé tři nejoblíbenější zdroje informací pro práci a podnikání?

Zapojte se a podívejte se, jak na ni odpověděli kolegové na LinkedIn a na Facebooku (rozklikněte si komentáře).

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Freelancer Study 2022

Průzkumu Freelancer Study 2022, za kterým stojí Freelancermap.com (v Německu založená mezinárodní platforma pro freelancery), se zúčastnilo 2.610 volnonožců ze 79 zemí.

Výsledky nejsou statisticky reprezentativní (83 % byli muži, 72 % mělo vyšší vzdělání), nicméně výsledný report stojí i tak za přečtení. Pár zajímavých zjištění uvádíme ve volném zkráceném překladu zde:

 • Průměrná hodinovka 98 dolarů (a 10 % si účtuje přes $150+)
 • 5.376 dolarů průměrný kapitál na rozjezd podnikání
 • 68 % mělo v roce 2021 obrat přes 50 tisíc dolarů (67 % pak uvádí hrubý zisk přes $25 tisíc)
 • Důvod č. 1 pro volnou nohu: Nezávislost (též uváděna jako výhoda č. 1)
 • Hlavní 3 nevýhody práce na volné noze: Získávání nových projektů a zakázek, Nepravidelný příjem, Opožděné platby faktur
 • Hlavní 4 předpoklady úspěchu: Odbornost a know-how, Zkušenosti, Síť kontaktů, Reference
 • Začátečnická chyba č. 1: Příliš nízká hodinovka

Časopis pro freelancery: Freelancer Magazine

Řekli byste, že existuje i tištěný časopis pro volnonožce?

Je to tak. Jmenuje se Freelancer Magazine, má zhruba 100 stran a orientuje se hlavně na kreativce a B2B freelancery. Vychází ve Spojeném království co 3 měsíce a posílají ho předplatitelům z celého světa.

Jo a taky pořádají virtuální coworkingová setkání na Zoomu, zdarma pro všechny freelancery.

Příjmové rozdíly mezi freelancery

Příjmové rozdíly mezi freelancery v Americe — Nový průzkum The Freelancer Pay Gap zanalyzoval data cca 6.000 amerických freelancerů a freelancerek, kteří vykázali za předchozí půlrok přes Upwork 100 či více hodin. Závěr je ten, že muži si celkově účtovali za práci ve srovnatelných pozicích o 48 % více než ženy.

Datový vzorek nebyl reprezentativní pro freelancery obecně, takže pro různé profese a obory byly zjištěné rozdíly až dramaticky odlišné. V některých technických profesích jako třeba DevOps byly obrovské, zatímco v jiných malé až zanedbatelné. A v některých jako třeba copywriting si účtovaly ženy o něco více než muži.

Co s tím? Průzkum nejen vyčíslil rozdíly, ale obsáhl také následujících 7 tipů pro stanovení ceny na volné noze (volně přeloženo, podrobnosti viz odkaz):

 1. Zrešeršujte si ceny freelancerů ve vašem oboru
 2. Zohledněte specifika a nároky daného klienta
 3. Započítejte do cen všechny své náklady
 4. Počítejte s prostoji a pracovním volnem
 5. Neprodávejte se pod cenou
 6. Naučte se přirozeně mluvit s klienty o penězích (fakt důležité)
 7. Buďte pružní v cenotvorbě

Další užitečná doporučení popisuje Sarah Duran v souvisejícím článku.

Poznámka: Ve Velké Británii odhalil podobný průzkum v roce 2020, že muži jako OSVČ měli o 43 % vyšší příjmy než ženy.

Freelancer, ne tvůrce ani přivýdělkář

Nezávislí profesionálové nejsou zrovna rádi, když si je někdo plete s přivýdělkáři gig economy (ekonomiky přivýdělků). A stejně tak se jich jen málo podílí na ekonomice tvůrců (creator economy).

Odlišnosti freelancingu neboli podnikání na volné noze rozebírá přednáška European Freelancers & Where to Find Them nebo nový článek Nejsem tvůrce ani přivýdělkář, jsem freelancer (I'm not a "creator" or "gig-worker" –  I'm a freelancer), který napsal Novozélanďan Benek Lisefski.

Benek nejdřív vyjmenovává dobře známé nástrahy ekonomiky přivýdělků (Závislost na platformě; Iluze flexibility; Lineární odměňování a omezený růst; Ne zrovna srdeční kariérní volba). Poté činí totéž s ekonomikou tvůrců (Vydání se na milost algoritmům a viralitě; Vyhoření z tvůrčího kolotoče; Nestálý příjem; Lepší pro extroverty než introverty).

Dále píše: „Podnikání na volné noze je mnohem víc než jen přivýdělek a nevyžaduje tvorbu obsahu ani budování publika. Na volné noze jsem přes 20 let a je to ta nejlepší kariéra na světě.“

Závěrem vyzdvihuje obrovské výhody nezávislé práce na volné noze (Maximální flexibilita; Nezávislost na platformách a monetizaci pozornosti; Neomezený potenciál výdělku; Ultimátní pracovní jistoty) a uzavírá:

„Práce na sebe na volné noze nikdy z módy nevyjde. Bez ohledu na to, kolik ’nových ekonomik’ ještě budou ohlašovat, my budeme dál dělat to své a vydělávat sami na sebe bez ohledu na to, kolik pozornosti nám to přinese.“

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Humans of UX

Pokud podnikáte v UX nebo blízkém oboru, možná vám neunikl velký průzkum Humans of UX z roku 2021, do kterého se zapojilo přes 600 československých UX profesionálů — pracujících ve firmách i na volné noze.

Cílem bylo zmapovat český a slovenský UX trh, zachytit trendy a zjistit, jak se obor během posledních let vyvíjel. Mezi tématy tak nechybí oblast sebevzdělávání, odměňování, nejčastěji používané metody, i kariérní směřování profesionálů. Na webu najdete shrnutí, stejně jako si můžete stáhnout kompletní a obsáhlý PDF report.

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Podnikání Ukrajinců v Česku

Jaké mají Ukrajinci možnosti podnikání coby OSVČ v Česku a co je k zahájení potřeba? Podnikatel.cz připravil souhrnný článek v češtině i ukrajinštině.

Sdílejte a diskutujte: Facebook Twitter LinkedIn Trvalý odkaz

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí