Doporučení z první ruky

Mgr. Jakub Res — soudní překladatel, tlumočník a lektor angličtiny, copywriter


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 103 doporučení

Skvělá výslovnost; jazykové znalosti; vstřícný přístup; příjemná a uvolněná atmosféra; zaměření na různé typy učení - vizuální, sluchové, zvláště pak konverzace; poutavé činnosti různého druhu; dobré strategie pro objasnění slovíček - zaměření na rozdíly, kreslení, pantomima. Jakub Res na mě udělal dojem profesionála.

Pavla Nováková
koordinátorka kurzů
www.hello.cz 774 243 556

Jakub odvedl skvělou práci, když mě připravoval k maturitě. Jsem velmi spokojená se studijními výsledky i s výslednou známkou. Umí naučit i nezáživnou látku. Spolupráce výborná, hodnotím velmi dobře.

Hana Blažková
studentka střední zdravotnické školy
1hankablazkova@seznam.cz 731 268 133

S panem Resem společnost Lingea spolupracuje již delší čas. Spolupráce to byla vždy bezproblémová. Velice se ceníme jeho znalostí, ochoty i rychlosti reakcí. Osvědčil se nejen jako překladatel, ale také jako pečlivý korektor. Podílel se na přípravě jazykového průvodce Jihovýchodní Asie II a na překladech a korekturách filipínsko-českého slovníku.

Martin Hromek
projektový koordinátor
www.lingea.cz martin.hromek@lingea.cz 773 987 733

Pan Res pro nás pracuje již delší dobu a mohu jej jen doporučit. Překlady a korektury, které jsme mu svěřili, ať už odborné či všeobecné angličtiny, byly velmi dobře vypracované a vždy odevzdané v termínu. Pro Mendelovu univerzitu v Brně (především pak Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií) překládal do angličtiny, mimo jiné, několik desítek stran právního textu – stipendijní řád, zkušební řád, vyhlášky rektora, dokumenty týkající se statutu a vnitřních předpisů Univerzity v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Pro Masarykovu univerzitu v Brně překládal z češtiny do angličtiny např. seminární práce, abstrakty diplomových prací či příspěvky na konference především z oblasti sociologie a psychologie. Pro Ministerstvo mládeže a tělovýchovy (konkrétně pro programového manažera Česko-norského výzkumného programu) pak překládal do angličtiny několik stránek korespondence týkající se využití grantů.

Petr Novák
ředitel, Padistoran s.r.o.
www.padistoran.cz novak@padistoran.cz 603 395 964

S Jakubem Resem jsou studenti velmi spokojení. Nejvíce si chválí jeho přístup, díky němuž se nenudí a hodiny jsou velmi zábavné a poutavé. Studenti rovněž cítí zlepšení své slovní zásoby.

Kateřina Krbová
koordinátorka výuky
jazykovka.cz vyuka@aspena.cz 737 288 251

S překladatelem Jakubem Resem spolupracuji moc ráda. Skvělá práce z jeho strany, příjemná domluva a spolehlivost. Můžu ho jen doporučit. Překládal, mimo jiné, několik dokumentů z češtiny do angličtiny a obráceně pro státní podnik Česká pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby a Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s.p. Šlo především o technické texty z oblasti informační a komunikační infrastruktury včetně textů pro webové stránky Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p. Dále překládal několik stran korespondence týkající se odštěpení Odštěpného závodu ICT služby a jeho sloučení s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s.p., ke kterému došlo 1.7.2016 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Pavlína Osvald
ředitelka, Carrera Nueva s.r.o.
www.agenturacn.cz pavlina.osvald@agenturacn.cz 775 344 334

Mgr. Jakuba Rese jsem vyhledala na internetu pro individuální výuku AJ mého vnuka. Zaujalo mě, že je jeho jazyková praxe všestranná a podle jeho aktivit bylo zřejmé, že má výbornou znalost AJ a hodně praktických zkušeností. Po roce jeho výuky mohu konstatovat, že jsem vybrala velmi dobře. Náplň jeho lekcí je docela náročná – vnuk se musí průběžně zdokonalovat v jazyku, protože do mezinárodní jazykové školy přestoupil až od 5. ročníku a současně musí zvládat výuku všech předmětů v angličtině. A to se mu daří jen díky svědomitému, ochotnému a trpělivému přístupu Jakuba k výuce i k vnukovi. I když si navzájem tykají, tak vnuk Jakuba respektuje a oceňuje jeho pomoc. Jakub je dle potřeby s vnukem v kontaktu i mimo lekce a šel si společně s otcem ověřit do školy, na co je třeba se zaměřit nejen v předmětu angličtina. Prostě dokonale se přizpůsobil potřebám vnuka. Odborníci oceňují perfektní anglickou výslovnost Jakuba, což je velmi důležité, protože ve škole probíhá výuka s rodilými mluvčími a tak domácí lekce plynule navazují na školní výuku. S Mgr. Jakubem Resem je naše rodina velmi spokojená a dovolujeme si ho všem doporučit.

Zdenka Brzobohatá
babička vnuka Adama, jehož soukromým lektorem je Mgr. Jakub Res
www.brzo.cz z.brzobohata@gmail.com 775 242 497

S Mgr. Jakubem Resem Nakladatelství Akademie múzických umění spolupracuje už téměř rok a půl. Překládal pro nás převážně právní texty z oblasti autorského práva (např. licenční a podlicenční smlouvy), a to jak z angličtiny do češtiny, tak obráceně. Všechny svěřené překlady odevzdal Mgr. Res v dohodnutém termínu a jejich kvalita byla vždy velmi dobrá. Rádi proto jeho služeb budeme využívat i nadále.

Ondřej Krása
ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
www.namu.cz ondrej.krasa@amu.cz 234 244 535

Mgr. Jakub Res překládal můj vysokoškolský diplom a rodný list z češtiny do angličtiny pro použití v zahraničí. Pan Res mi vyšel vstříc s termínem překladu, celková komunikace a domluva byla bezproblémová. Kvalita překladů byla velmi dobrá. Mgr. Jakuba Rese tedy mohu jen doporučit.

Alena Křivánková
absolventka MENDELu v Brně
aja.krivankova@gmail.com 603 383 576

U pana magistra jsem si nechal udělat soudní překlad maturitního vysvědčení. Jeho služby mohu jen doporučit, vše bylo uděláno přesně tak, jak jsem potřeboval. Pan magistr byl ochotný ve všem vyhovět a co se domluvy týká, nemám nejmenších výhrad.

Jiří Petřík
student MU v Brně
jurapetrik@centrum.cz 723 810 553