Mgr. Jakub Res

soudní překladatel, tlumočník a lektor angličtiny, copywriter

Stavím mosty mezi vámi a anglicky mluvícím světem. Jako překladatel, tlumočník, lektor a copywriter pomůžu vaší firmě růst. Držím slovo, respektuji termíny a neustále se vzdělávám. S jediným cílem – poskytovat špičkové služby s vysokou přidanou hodnotou. Mými klienty jsou elitní advokátní kanceláře, významné strojírenské firmy, státní instituce, start-upy a malé firmy s velkými ambicemi, ale také krajané, kterým se v zahraničí třeba narodilo dítě a potřebují úřední překlad rodného listu.

Co pro vás můžu udělat?

 • Právní překlady – Zejména právo obchodních společností, právo závazkové, soutěžní právo, právo duševního vlastnictví a insolvenční právo.
 • Ověřené překlady – Typicky matriční dokumenty (rodné, oddací a úmrtní listy) a dále např. naturalizační listiny, soudní rozhodnutí, osvědčení podle čl. 39, výpisy z trestního rejstříku, plné moci, poslední vůle.
 • Tlumočení – Simultánní, konsekutivní a šušotáž, např. konference, veletrhy, semináře, výstavy, obchodní jednání, jednání na úřadech, valné hromady. Nabízím face-to-face i online tlumočení.
 • Soudní tlumočení – Např. na úřadech, na svatbě, u soudu, u notáře.
 • Marketingové překlady (transkreace) a lokalizace – Weby, newslettery, sociální sítě, tvorba chytlavých sloganů a claimů.
 • Copywriting – Vytvořím texty, které pobaví, informují a prodají. Píšu v angličtině i češtině.
 • Výuka angličtiny – Především online firemní kurzy všeobecné i právnické angličtiny; individuální lekce i skupinová výuka.
 • Jazykový mentoring – Samostudium může být mimořádně efektivní. Dohlédnu na to, abyste se nevydali do slepé uličky a zaměřili se na to, co vás skutečně posouvá.
 • Konzultace – Poradím, jak efektivně zajistit kvalitní překlady firemních dokumentů, na co si dát pozor při organizaci firemní výuky atp.

Překládám, tlumočím, píšu a učím od roku 2007. Konzultační služby v oblasti překladů a výuky angličtiny a dále copywritingu nabízím od roku 2020 – firmám, freelancerům i jazykovým a obsahovým agenturám. Při práci kladu profesní důraz na vyhýbání se počeštěné angličtině (tzv. czenglish)eliminaci českého přízvuku. K tomu mi pomáhá pokročilá práce s moderními nástroji korpusové lingvistiky a život ve Velké Británii.

Překladatelství také vyučuji. Aktuálně působím na Katedře moderních jazyků a aplikované lingvistiky Fakulty humanitních, společenských a přírodních věd University of Westminster. Jako Visiting Lecturer zde vedu workshop pro překladatele usilující o zisk kvalifikace Diploma in Translation.

Jsem členem britské profesní organizace Chartered Institute of Linguists (CIOL), české Komory soudních tlumočníků, Mezinárodní asociace profesionálních překladatelů a tlumočníků (IAPTI) a Česko-britské obchodní komory.

Kromě angličtiny miluji stará americká auta, ostrov Skye na západním pobřeží Skotska a skvělý pocit z dobře odvedené práce.

Osvědčení, certifikáty, doporučení, ukázky práce

Certifikát o členství v Chartered Institute of Linguists Certifikát o členství v Mezinárodní asociaci profesionálních překladatelů a tlumočníků Soudní překlad. Stále platí, že musí soudní překladatel ověřený překlad fyzicky svázat s originálem Písemné doporučení - firemní výuka angličtiny, překlady angličtiny z oblasti architektury a práva Písemné doporučení - právní překlady z angličtiny z oblasti licenčního práva
Zobrazit všech 13 náhledů

Profesní milníky:

 • 2022 – Na University of Westminster vedu překladatelský workshop a připravuji studenty k překladatelské zkoušce Diploma in Translation
 • 2021 – Překladatelská akreditace CIOL Chartered Linguist
 • 2020
  • Členství v Chartered Institute of Linguists (CIOL)
  • Členství v Mezinárodní asociaci profesionálních překladatelů a tlumočníků (IAPTI)
  • Začínám poskytovat konzultační služby
 • 2018 – Členství v Komoře soudních tlumočníků ČR
 • 2017 – Přijímám první zakázku na konferenční tlumočení
 • 2016
  • Absolvováno Juridikum na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • Krajský soud v Brně mě jmenoval soudním překladatelem a tlumočníkem
 • 2014 – Mgr. Anglický jazyk a literatura (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně)
 • 2011
  • Bc. Anglický jazyk a literatura (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně)
  • Certifikát CPE (známka A)
 • 2007 – Přijímám první překladatelskou zakázku

Orientační ceník:

 • Překlad do angličtiny – od 2,2 Kč za slovo
 • Překlad do češtiny – od 1,9 Kč za slovo
 • Soudní překlad do angličtiny – 750 Kč za fyzickou stranu
 • Soudní překlad do češtiny – 700 Kč za fyzickou stranu
 • Konferenční tlumočení – 11.000 Kč za tlumočnický den (8 hodin)
 • Online výuka angličtiny – 1.000 Kč za lekci (90 minut)
 • Online výuka právnické angličtiny – 1.300 Kč za lekci (90 minut)
 • Jazykový mentoring – od 1.750 Kč za měsíc
 • Copywriting v angličtině – od 18.000 Kč za web
 • Copywriting v češtině – od 15.000 Kč za web
 • Konzultace – 1.100 Kč za hodinu
Mgr. Jakub Res
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Jakub Res
27 Island Row
London
E14 7HU
Velká Británie
Mobil:737 512 707
Telefon:+44 789 579 941 1 (Velká Británie)
Email:info@jakubres.cz
Web:www.jakubres.cz
Facebook:res.jakub
LinkedIn:jakub-res
Datovka:xc52qj5

Doporučení
z první ruky

Pan Res nám překládá nabídky a smlouvy pro anglicky hovořící klienty. S jeho prací jsem plně spokojen. I když poptávku zadáváme značně nepravidelně a většinou spěcháme, vždy nám vyjde vstříc a dokážeme se dohodnout na oboustranně vyhovujícím termínu, který následně pokaždé dodrží (často dodá výstup dokonce s předstihem). Překlad navíc vypracuje za férovou cenu a na úrovni. Oceňuji, že si dokáže dobře poradit i se složitějším právním textem obsahujícím odborné ekonomické pojmy. Mohu jej tak v této oblasti plně doporučit.

Ing. Martin Bednář

obchodní konzultant RESEA