Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Jakub Res

Mgr. Jakub Res

soudní překladatel a tlumočník angličtiny

Mgr. Jakub Res

Profesionální soudní překlady (s kulatým razítkem), překlady z/do anglického jazyka se specializací na právo, marketing a finanční trhy. Dále soudní tlumočení angličtiny a jazykové poradenství pro fyzické i právnické osoby a tlumočnický doprovod do zahraničí.

Vysokoškolské vzdělání v oboru Anglický jazyk a literatura na Masarykově univerzitě. Certifikát CPE (známka A) + absolvent dvousemestrálního kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníky a dalších odborných kurzů. Člen Komory soudních tlumočníků ČR.

Osvědčení, certifikáty, reference:

Ukázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněUkázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněUkázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněOsvědčení o absolvování kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníkyZápis o závěrečné zkoušce Právní minimum pro překladatele a tlumočníky
Zobrazit všech 18 náhledů této galerie >

Status:

velmi vytížen do cca 20.4.2019. Děkuji za pochopení.

Působnost:

celá ČR, doprovod do zahraničí (země s nízkým bezp. rizikem), výuka Brno a okolí

Kategorie katalogu:

Překlady angličtiny

 • soudní překlady – obousměrné překlady úředních dokumentů s ověřením kulatým razítkem (cena 600 Kč za popsanou fyzickou stranu, pokud je na straně málo textu nebo jen např. doložka, cena dohodou)
  • pro fyzické osoby (maturitní vysvědčení, rodné/úmrtní/oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí)
  • pro právnické osoby (stanovy, zápisy z valné hromady, plné moci, čestná prohlášení, certifikáty)
  • pro orgány veřejné moci (rozsudky, zatykače, předvolání, policejní protokoly)
 • právní překlady – běžné překlady (bez kulatého razítka) právních dokumentů ze všech oblastí soukromého i veřejného práva (cena 420 Kč za NS)
 • překlady z oblasti finančních trhů – reporty z trhů, promo materiály k podílovým fondům, investiční doporučení, popisy finančních instrumentů (fondy, akcie, indexové akcie, komodity, deriváty, opce), corporate actions – splity, restrukturalizace, fúze a akvizice, odštěpení, likvidace (cena 480 Kč za NS)
 • běžné všeobecné překlady (cena 370 Kč za NS)

Tlumočení angličtiny

 • soudní tlumočník pro fyzické i právnické osoby (včetně kulatého razítka) – zahraniční návštěvy, svatby, jednání na úřadech, tiskové konference, valné hromady (cena 2650 Kč za tlumoč. půlden)
 • tlumočnický doprovod (soudní i běžné tlumočení) do zahraničí, asistence při obchodních jednáních (cena dohodou)

Jazykové poradenství

 • komplexní jazykové služby pro obchodní styk s anglofonními zeměmi – zajištění obchodní korespondence, asistence při obchodním jednání, konzultace před prezentací na veletrhu či při jednání s investorem, řešení reklamací, jednání s úřady (cena 450 Kč za hodinu práce)
 • komplexní jazykové služby pro osobní potřebu – asistence při jednání s úřady, řešení reklamací, asistence při řešení rodinných či pracovně-právních záležitostí – sňatky, rozvody, adopce, pracovní smlouvy, životopisy, cover letters apod. (cena 450 Kč za hodinu práce)

Vybrané reference

11 let praxe; spolupráce se stovkami soukromých osob, drobných podnikatelů i velkých firem. Desítky písemných referencí spokojených klientů:

 • jako překladatelFord, VIG, AMU v Praze, Lingea, Carryboy, Lifocolor, orgány státní správy (MV ČR, MZV), univerzity (Masarykova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně)
 • jako lektorSiemens, Red Hat, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, AU Optronics, Monster Worldwide, MaxProgres, Orgrez, Optik Instruments, Chybík + Krištof: vedení individuálních i skupinových firemních kurzů anglického jazyka všech úrovní (všeobecná i právní angličtina), příprava na zkoušky z anglického jazyka/certifikáty, jazykové testování zaměstnanců

Za svou profesionální kvalifikaci vděčím kromě studia na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity v Brně také rozsáhlé překladatelské, tlumočnické i lektorské praxi, každodennímu kontaktu s rodilými mluvčími na profesní i osobní úrovni a zkušenostem v oblasti marketingu. Intenzivně se věnuji osobnímu rozvoji. Jsem absolventem doplňkového studia práva pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a odborných kurzů pořádaných Komorou soudních tlumočníků. Pro zajištění kvality služeb používám moderní pomůcky. Tisíckrát jsem se přesvědčil o síle slov. Proto s každým textem pracuji citlivě a obezřetně.

Kontaktní informace

Mgr. Jakub Res [ mapka ]
Melvil Space
Minoritská 473/10
Brno
602 00
Mobil:737 512 707
Email:info@textove-prace.cz
Web:www.textove-prace.cz
Účet:2100566828 / 2010 (Fio)
:02721007 (neplátce DPH)

Doporučení z první ruky

S Mgr. Jakubem Resem Nakladatelství Akademie múzických umění spolupracuje už téměř rok a půl. Překládal pro nás převážně právní texty z oblasti autorského práva (např. licenční a podlicenční smlouvy), a to jak z angličtiny do češtiny, tak obráceně. Všechny svěřené překlady odevzdal Mgr. Res v dohodnutém termínu a jejich kvalita byla vždy velmi dobrá. Rádi proto jeho služeb budeme využívat i nadále.
Ondřej Krása
ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze

2005 – 2019 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS