Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Jakub Res

Mgr. Jakub Res

soudní překladatel, tlumočník a lektor angličtiny

Mgr. Jakub Res

Profesionální soudní překlady (s kulatým razítkem), překlady z/do anglického jazyka se specializací na právo, marketing a finanční trhy. Dále soudní tlumočení angličtiny a jazykové poradenství pro fyzické i právnické osoby a tlumočnický doprovod do zahraničí. Také výuka angličtiny (běžné i právní) v Brně a okolí včetně jazykového auditu a přípravy ke zkouškám (KET, PET, FCE, CAE a další). Rovněž angličtina pro zpěváky se zaměřením na správnou výslovnost.

Profesní důraz na vyhýbání se počeštěné a nepřirozené angličtině (tzv. czenglish). Vysokoškolské vzdělání v oboru Anglický jazyk a literatura na Masarykově univerzitě. Certifikát CPE (známka A) + absolvent dvousemestrálního kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníky a dalších odborných kurzů. Člen Komory soudních tlumočníků ČR.

Osvědčení, certifikáty, reference:

Ukázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněUkázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněUkázka překladu do angličtiny - Moravské náměstí v BrněOsvědčení o absolvování kurzu Právní minimum pro překladatele a tlumočníkyZápis o závěrečné zkoušce Právní minimum pro překladatele a tlumočníky
Zobrazit všech 18 náhledů této galerie >

Status:

Aktuálně jsem plně vytížen. Děkuji za pochopení.

Působnost:

celá ČR, doprovod do zahraničí (země s nízkým bezp. rizikem), výuka Brno a okolí

Kategorie katalogu:

Překlady angličtiny

 • soudní překlady – obousměrné překlady úředních dokumentů s ověřením kulatým razítkem (cena 550 Kč za popsanou fyzickou stranu, pokud je na straně málo textu nebo jen např. doložka, cena dohodou)
  • pro fyzické osoby (maturitní vysvědčení, rodné/úmrtní/oddací listy, výpisy z rejstříku trestů, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí)
  • pro právnické osoby (stanovy, zápisy z valné hromady, plné moci, čestná prohlášení, certifikáty)
  • pro orgány veřejné moci (rozsudky, zatykače, předvolání, policejní protokoly)
 • právní překlady – běžné překlady (bez kulatého razítka) právních dokumentů ze všech oblastí soukromého i veřejného práva (cena 380 Kč za NS)
 • překlady z oblasti finančních trhů – reporty z trhů, promo materiály k podílovým fondům, investiční doporučení, popisy finančních instrumentů (fondy, akcie, indexové akcie, komodity, deriváty, opce), corporate actions – splity, restrukturalizace, fúze a akvizice, odštěpení, likvidace (cena 440 Kč za NS)
 • běžné všeobecné překlady (cena 330 Kč za NS)

Tlumočení angličtiny

 • soudní tlumočník pro fyzické i právnické osoby (včetně kulatého razítka) – zahraniční návštěvy, svatby, jednání na úřadech, tiskové konference, valné hromady (cena 2500 Kč za tlumoč. půlden)
 • tlumočnický doprovod do zahraničí, asistence při obchodních jednáních (cena dohodou)

Výuka angličtiny

 • výuka angličtiny – individuální lekce i skupinové kurzy pro jednotlivce, firmy i veřejnoprávní instituce v Brně a okolí; všechny úrovně od úplných začátečníků až po C2 (cena 750 Kč za 90minutovou lekci, skupina 4–6 osob, veškeré výukové materiály v ceně)
 • výuka právní angličtiny – individuální lekce i skupinové kurzy zaměřené na právo pro jednotlivce, firmy i veřejnoprávní instituce v Brně a okolí; vhodné pro studenty s právním vzděláním i bez něj, předpokládaná je minimální úroveň B1 (studentům, kteří mají zájem o právní angličtinu a této úrovně nedosahují, zpravidla doporučuji začít s výukou běžné angličtiny a do právního kurzu přejít později), cena 900 Kč za 90minutovou lekci, skupina 4–6 osob, veškeré výukové materiály v ceně

Jazykové poradenství

 • komplexní jazykové služby pro obchodní styk s anglofonními zeměmi – zajištění obchodní korespondence, asistence při obchodním jednání, konzultace před prezentací na veletrhu či při jednání s investorem, řešení reklamací, jednání s úřady (cena 400 Kč za hodinu práce)
 • komplexní jazykové služby pro osobní potřebu – asistence při jednání s úřady, řešení reklamací, asistence při řešení rodinných či pracovně-právních záležitostí – sňatky, rozvody, adopce, pracovní smlouvy, životopisy, cover letters apod. (cena 400 Kč za hodinu práce)

Speciální služby – hudba

Když zrovna nepřekládám ani neučím, existuje velká pravděpodobnost, že se věnuji své vášni – hudbě. Kromě klavíru, na který hraji 25 let, se věnuji také zpěvu. A vzhledem k tomu, že podle mě není nic krásnějšího, než když člověk zkombinuje svoji profesi se svým koníčkem, rozhodl jsem se před asi 4 lety, že začnu nabízet hodiny klavíru v angličtině. Před 2 lety jsem pak své portfolio služeb rozšířil o výuku angličtiny zaměřenou na správnou výslovnost při zpěvu.

 • Angličtina pro zpěváky – Individuální lekce pro amatérské i profesionální zpěváky zaměřené na správnou anglickou výslovnost při zpěvu (cena 650 Kč za 75minutovou lekci).
 • Lekce klavíru v angličtině – individuální lekce hry na klavír v anglickém jazyce (Brno a okolí). Vhodné pro cizince, kteří se chtějí učit hrát na klavír, ale neumí česky. Pro Čechy a Slováky mé lekce klavíru představují ideální příležitost jak efektivně spojit výuku hry na hudební nástroj a výuku angličtiny. Při výuce používám high-end nástroj Nord Piano 3, který nabízí kromě akustické sekce také sekci efektovou a syntetizátorovou. Disponuji také domácím nahrávacím studiem (cena 500 Kč za 60minutovou lekci).

Vybrané reference

11 let praxe; spolupráce se stovkami soukromých osob, drobných podnikatelů i velkých firem; přeloženo 6000 normostran textu; odučeno 2000 90minutových lekcí. Desítky písemných referencí spokojených klientů:

 • jako překladatelFord, VIG, AMU v Praze, Lingea, Carryboy, Lifocolor, orgány státní správy (MV ČR, MZV), univerzity (Masarykova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně)
 • jako lektorSiemens, Red Hat, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, AU Optronics, Monster Worldwide, MaxProgres, Orgrez, Optik Instruments, Chybík + Krištof: vedení individuálních i skupinových firemních kurzů anglického jazyka všech úrovní (všeobecná i právní angličtina), příprava na zkoušky z anglického jazyka/certifikáty, jazykové testování zaměstnanců

Za svou profesionální kvalifikaci vděčím kromě studia na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity v Brně také rozsáhlé překladatelské i lektorské praxi, každodennímu kontaktu s rodilými mluvčími na profesní i osobní úrovni a zkušenostem v oblasti marketingu. Intenzivně se věnuji osobnímu rozvoji. Jsem absolventem doplňkového studia práva pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a odborných kurzů pořádaných Komorou soudních tlumočníků. Pro zajištění kvality služeb používám moderní pomůcky. Zastávám názor (zkušenostmi podložený), že špatně zvolené slovo dokáže způsobit více škody než nabitá zbraň. Proto s každým textem pracuji citlivě a obezřetně.

Kontaktní informace

Mgr. Jakub Res [ mapka ]
Melvil Space
Minoritská 473/10
Brno
602 00
Mobil:737 512 707
Email:info@textove-prace.cz
Web:www.textove-prace.cz
Účet:2100566828 / 2010 (Fio)
:02721007 (neplátce DPH)

Doporučení z první ruky

Hodiny jsou skvěle připravené. Hlavní část hodiny spočívá ve výuce právní angličtiny se zaměřením na porozumění a používání právních termínů. Celkově hodnotím hodiny s p. Resem na výbornou. Látka je ze strany lektora výborně vysvětlena, přičemž je zároveň dán dostatečný prostor studentům, aby se ji naučili aktivně používat. Lektor najde čas i pro zopakování a jasné, stručné a praktické vysvětlení základní i pokročilé gramatiky vztahující se k probíranému učivu. Lektor je na každou hodinu připraven a aktivně zapojuje všechny zúčastněné do konverzace. Pravidelně dochází k opakování dříve probrané látky, což má pozitivní vliv na její zapamatování.
Kateřina Valentová
personální oddělení, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2005 – 2018 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook Twitter LinkedIn YouTube SoundCloud RSS