Mgr. Lukáš Beňa

tvůrce webového a PR obsahu, překladatel a korektor v CZ/SK/EN, video titulkář

Více než 20 let nabízím profesionální webový a PR obsah, správu webového obsahu, překlady, jazykové korektury a tvorbu video titulků:

  • Webový a PR obsah – Zpracovávám požadované výstupy z informačních zdrojů (články, blogy, tiskové zprávy, novinky, popisy produktů, služeb a funkcí, firemní prezentace, případové studie, uživatelská dokumentace, cokoliv jiného). Podepsané ukázky blogů jsou k nahlédnutí v CZSKEN. Cena je 350 Kč/hodina.
  • Správa webového obsahu – Tato služba slouží k pravidelné publikaci výstupů obsahového marketingu na vašem firemním či produktovém webu. Mám mnoho let zkušeností se správou rozmanitých CMS (content management system). Cena je 350 Kč/hodina.
  • Překlady a korektury v CZ/SK/EN – Jsem rodilý mluvčí v CZ a mám certifikovanou úroveň C2 v SK/EN. Důraz kladu na přirozený jazyk, gramatickou správnost a zachování původního formátu včetně původních odkazů. Pro překlad platí, že jazyk zdrojového textu může být libovolný, ale výstup může být pouze v CZ/SK/EN. Cena překladů je 350 Kč/normostrana, resp. 210 Kč/normostrana pro CZ↔SK. Cena je korektur je 350 Kč/hodina.
  • Video titulky v SRT – Standardní formát titulků jsou 2 řádky na jedné obrazovce s až 60 znaky na řádek (včetně mezer) a časováním s přesností 0,5 s. Spolu s objednáním video titulků je nutné přiložit nebo objednat transkript mluveného slova v požadovaném jazyce titulků. Cena je 100 Kč/minuta titulků z přeloženého transkriptu, 150 Kč/minuta titulků z nepřeloženého transkriptu, nebo 200 Kč/minuta titulků bez transkriptu (tzn. z odposlechu).
  • Parafrázování textů – Tato služba je vhodná pro každého, kdo potřebuje vytvořit z existujícího textu alternativu, která bude významnově shodná, ale struktura textu bude minimálně z poloviny odlišná. Ideální způsob, jak zvýšit SEO rating vašeho webu prostřednictvím textů, které vypadají jako originál. Cena je 210 Kč/normostrana.
  • Transkripce audio nahrávek – Potřebujete přepsat záznam rozhovoru či přednášky do smysluplného textu? Chcete, aby transkript prošel odbornou korekturou či splňoval přísné požadavky na formátování? Tato služba je pro vás to pravé. Cena je 350 Kč/hodina.
Mgr. Lukáš Beňa

Kontakty

Mgr. Lukáš Beňa
Levá 375/5
Praha 4
147 00
Mobil:735 531 366
Email:lukas@lukasbena.cz
Web:lukasbena.cz